26
Prof. Altunbaşak:
“Yayın Sayısındaki
Başarıyı Kalitede de Göstereceğiz”
Türkiye’deki bilim insanlarının
uluslararası dergilerde yer alan
bilimsel yayınlarında önemli bir
artış oldu. Yayın sıralamasında 10
yılda 8 basamak birden yükselen
Türkiye, yeni dönemde yayınların
kalitesine odaklandı.
B
ilim ve teknoloji alanında gelişmişliğin temel gösterge-
lerinden biri olan uluslararası bilimsel yayın sayısı her
geçen yıl artıyor. Uluslararası yayın sayıları sıralamasında
2000 yılında 26. sırada yer alan Türkiye, 2011 yılında 18.’liğe
yükselme başarısı gösterdi. Türk bilim insanlarının bu başa-
rısında TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Prog-
ramı’nın (UBYT) yazarlara sağladığı teşvikler de önemli rol
oynadı.
Türkiye’de uluslararası yayın sayısı artışında başarı kalite
sıralamasına yeterince yansımadı. Yayın kalitesinin göster-
gesi olan uluslararası atıf sayısı bakımından Türkiye bugün
27. sırada yer alıyor. Yayın sayısı sıralamasında 10 yılda 8 ba-
samak yükselen Türkiye, atıf sayısı sıralamasında ise sadece
4 basamak yukarı çıkabildi. Geçmişte birbirine paralel olarak
1...,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,...52