8
Savunma sanayinde işbirliği anlaşmaları Dr. Hasan Palaz ile NATO İletişim ve Enformasyon Sistemleri
Ajansı (NCIA) Genel Müdürü Emekli Korgeneral Koen Gijsbers arasında imzalandı
Orgeneral Erten: “TÜBİTAK’ın
projeleriyle gurur duyuyoruz”
Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Mehmet Erten
de TÜBİTAK standını ziyaret ederek TÜBİTAK SAGE
Müdürü Özgür Tontu ve TÜBİTAK UZAY Müdürü
Tamer Beşer’den projeler hakkında bilgi aldı.
TÜBİTAK'ın projelerinden övgüyle söz eden
Erten, Hava Kuvvetleri olarak TÜBİTAK'ın
projeleriyle gurur duyduklarını açıkladı.
Erten, Türkiye'de savunma sanayindeki
kurum ve kuruluşlara ayrı bir önem ver-
diklerini ancak TÜBİTAK'ın değerinin farklı
olduğunu belirterek, "TÜBİTAK tamamen
yerli imkanlarla bilgi ve teknoloji üretiyor.
Kendilerine güveniyoruz, beklentilerimizi
gerçekleştireceklerine inanıyoruz" dedi.
Ziyarette GÖKTÜRK-2 uydusunun orijinal
boyuttaki maketi önünde hatıra fotoğrafı çekti-
ren Orgeneral Erten’e, TÜBİTAK SAGE Müdürü Özgür
Tontu ve TÜBİTAK UZAY Müdürü Tamer Beşer tarafından pla-
ket takdim edildi.
Savunma sanayinde işbirliği
anlaşmaları imzalandı
TÜBİTAK, IDEF 2013’e NATO başta olmak üzere savunma
sanayinde Türkiye’nin önemli kurumlarıyla işbirliği anlaşma-
ları imzaladı. Fuar kapsamında ilk imzalar, TÜBİTAK ile NA-
TO’nun bilgi güvenliği ve telekomünikasyon projelerini yü-
rüten ajansı NCIA arasında atıldı. Anlaşma TÜBİTAK Başkan
Yardımcısı Dr. Hasan Palaz ile NATO İletişim ve Enformasyon
Sistemleri Ajansı (NCIA) Genel Müdürü Emekli Korgeneral
Koen Gijsbers arasında imzalandı. Anlaşma ile iki kurum ara-
sında bilimsel bilgi değişimi, ortak Ar-Ge çalışmaları ve da-
nışmanlık, komuta, kontrol, iletişim, haber alma, gözetleme,
keşif alanında ve teknoloji geliştirme konularında çalışmalar
gerçekleştirilecek. Anlaşma hakkında bilgi veren Palaz, NA-
TO'nun TÜBİTAK BİLGEM'in gerçekleştirdiği projeleri ve bil-
gi güvenliği alanındaki çalışmalarını yakından takip ettiğini
belirterek, "NATO ile Ar-Ge alanında işbirliğinde bulunaca-
ğız. Anlaşma kapsamında, iki kurum arasında bilimsel bilgi
değişimi ve belirlenen alanlarda ortak Ar-Ge çalışmaları ger-
çekleştirilecek" diye konuştu.
GÖKTÜRK-3 için imzala
1,2,3,4,5,6,7 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,...52