Türkiye Bilimsel veTeknolojik Araştırma Kurumu
MAYIS 2013
51
BiLiMve TEKNİK DERGİSİ’NDE
BU AY...
B
ilim çevrelerince bazı haritalar “en eskiler” kategorisinde değerlendirilir. Kronolojik sıraya göre bunlardan en eski olanı
Türkiye’de. Neolitik devir Çatalhöyük şehir haritası olan bu yapıtı, Mezopotamya’da ve başka bölgelerde bulunan haritalar
takip ediyor.
Aşağıdaki tabloda dünyanın en eski haritalarıyla ilgili bilgiler veriliyor:
Bilinen En Eski Harita
Türkiye’de
Haritanın Adı
Yaşı
Üzerine Çizildiği
Malzeme ve
Ölçüsü
Bulunduğu
Yer
ve Tarih
Sergilendiği Yer
Çatalhöyük Haritası
(bilinen en eski harita)
MÖ 6500
Taş duvarlar, 2 m,
75 cm x 90 cm
Türkiye, 1963 Anadolu Medeniyetleri
Müzesi
Maykop Haritası
MÖ 3000
Gümüş vazo, 6,5 x
9,6 cm
Adige Cumhu-
riyeti, 1897
St. Petersburg
Devlet Müzesi, Rusya
Bedolina (Valcomonica)
Haritası
MÖ 2500
Kaya, 4,1 x 2,3 m İtalya, 1932 Valcomonica Bölgesi,
Kuzey İtalya
Babil, Yorgan Tepe
Haritası
MÖ 2300
Kil tablet, 6,8 x 7,6
cm
Kerkük, 1930 Bağdat Müzesi, Irak
Nippur Haritası
MÖ 1500
Kil tablet, 21 x 18
cm
Nippur, 1899 Friedrich-Schiller
Üniversitesi,
Almanya
Torino (Turin) Papirüsü MÖ 1150
Papirüs, 2,82 m x
41 cm
Torino, 1820 Torino Mısır Müzesi,
İtalya
Babil Dünya Haritası
(bilinen en eski dünya
haritası)
MÖ 600
Kil tablet, 8 x 12,5
cm
Bilinmiyor
British Museum,
İngiltere
1...,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50 52