50
TÜBİTAK
Bilim ve Teknik
dergisinin Mayıs sayısında has-
taneler ve hastalar için her zaman tehdit oluşturan has-
tane enfeksiyonları konusu ele alınıyor. Televizyon ve
gazete haberlerinden ölüm nedeni olarak duyduğumuz
hastane enfeksiyonları uygulanan tüm kontrollere ve
alınan tüm önlemlere karşın tüm dünyada olduğu gibi
ülkemizde de bir halk sağlığı problemi. Gelişmiş ülke-
lerde yatarak tedavi gören hastaların ortalama %5’inde
hastane enfeksiyonu görülürken, bu oran gelişmekte
olan ülkelerde %10-15’e çıkabiliyor. Peki, hastaneye
giden herkes hastane enfeksiyonu kapma riski taşıyor
mu? Kimler risk altında? Hastane enfeksiyonuna neden
olan en önemli etmenler neler? Bu soruların yanıtlarını
TÜBİTAK
Bilim ve Teknik
dergisinin Mayıs sayısında bu-
labilirsiniz.
BiLiMve TEKNİK DERGİSİ’NDE
BU AY...
Hastanelerdeki Gizli Tehlike:
Hastane Enfeksiyonları
1...,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49 51,52