Türkiye Bilimsel veTeknolojik Araştırma Kurumu /
Mart 2013
25
Gizli Projeler Güven Altında
İnçki, sistemin kritik projeler için çok önemli olduğunu
vurgulayarak, “Gerçek zamanlı işletim sistemi neden önemli
derseniz; Bütün platformları yöneten, görev bilgisayarlarını
çalıştıran, donanımları kontrol eden sistem olduğu için. Yani
üzerindeki yazılım ne olursa olsun sistemin beyni bu işletim
sistemi. Tıpkı kişisel bilgisayarlarda kullandığımız Windows,
Pardus gibi ama savunma sanayinde kullanılan çok daha ge-
lişmiş ve hassas sistemler bunlar… Bu işletim sistemleri size
ne kadar platform bilgisi açarsa siz o kadar donanımsal ye-
teneklere sahip olabilirsiniz. İşletim sistemini yazan firmalar
bazı bilgiler için size kısıtlama koyabilir. Türkiye’de bu alanda
tamamen yurt dışından alınan işletim sistemleri kullanılıyor.
Mesela insansız hava aracının yazılımını ve diğer parçalarını
biz geliştirsek bile, eğer bu platformun üzerinde koşan ger-
çek zamanlı işletim sistemi üzerinde bizim bilemediğimiz
arka kapılar varsa işletim sistemi yetenekleri bizim bilgimiz
dışında kontrol edilebilir. Sözünü ettiğimiz bu işletim sis-
temlerinde yazılımların kontrolünü etkileyecek tasarımsal
farklılıklar platformların kullanımını etkileyecek sonuçlar
doğurabilir. GİS’in bu manada ülke insanları tarafından ge-
liştirilmiş olması önemli. Bu tür projeler teknolojik bağım-
sızlığımızı ülkeye kazandırıyor ve bu da TÜBİTAK olarak ana
motivasyon kaynağımız.”
Gerçek Zamanlı İşletim Sistemi
(GİS) Nedir?
İşletim sistemi, bilgisayarda çalışan, bilgisayar dona-
nım kaynaklarını yöneten ve çeşitli uygulama yazılımları
için yaygın servisleri sağlayan yazılımlar bütünüdür. İş-
letim sistemleri sadece bilgisayar, video oyun konsolları,
cep telefonları ve web sunucularında değil; arabalarda,
beyaz eşyalarda hatta kol saatlerinin içinde bile yüklü
olabilir. GİS de adından da anlaşılabileceği gibi temelde
işletim sistemidir. Normalde, günlük hayatta, kullandı-
ğımız işletim sistemlerinden farklı olarak bu sistemlerin
üzerinde çalışan programlar gerçek zamanlıdır. Yani çalı-
şan uygulamaların belirli bir süre içerisinde görevini biti-
rerek İşlemci kullanımını daha önceden belirlenmiş diğer
bir uygulamaya devretmesi gerekmektedir. Bu açıdan
bakıldığında normal masaüstü bilgisayarlarda kullandı-
ğımız işletim sistemlerine göre daha deterministik çalış-
maktadır ve yazılımda oluşabilecek hatalardan sistemin
veya diğer yazılımların etkilenmesini engeller. GİS, onun
üzerinde uygulama yazan programcılara, uygulamala-
rın birbirlerine göre olan öncelikleriyle ilgili daha fazla
kontrol hakimiyeti sağlar. Hatta bazen sistemin kendi
uygulamalarının üzerinde bir öncelik bile tanımlanabilir.
Bu durumda GİS'lerin en önemli özelliklerinden biri, bir
uygulamanın verdiği görevi bitirene kadar geçen sürede
oldukça tutarlı olmalarıdır.
TÜBİTAKBİLGEMBilişimTeknolojileriEnstitüsüMüdürYardımcısıKoray İNÇKİ
1...,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,...52