Türkiye Bilimsel veTeknolojik Araştırma Kurumu /
Mart 2013
Elektrikli araç segmentini üretici
kuruluşlar belirleyecek
Üretilecek elektrikli aracın hangi segmentte olacağı yur-
tiçi ve yurt dışı pazar imkânları ve rekabet şartlarına göre
AÜK’ler tarafından belirlenecek. Aracın segmenti, şehir içi
yaygın kullanıma ve toplu satışa uygun, elektrik tahrikli, en
az 4 lastik tekerlekli kara taşıt aracı olacak. TÜBİTAK, sahip
olduğu fikri haklarını, aracın Türkiye’de üretilmesi ve 5 yıl sü-
reyle üretim ve satış garantisi verilmesi durumunda üretici
kuruluşa devredecek.
Her yıl 40 aracı Bakanlık alacak
Çağrıda müşteri kurum olarak yer alan Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı, üretilecek araç segmentine bağlı olarak
5 yıl boyunca toplam 200 araç alımı yapacak. Yerli elektrikli
araçların kamu alımlarında da yer alması için teşvik çalışma-
ları etkinleştirilecek.
Ergün: “Hedef, dünya ile rekabet
edebilecek elektrikli araç”
Türkiye’nin otomotiv sektöründe Ar-Ge yetkinliğinin bu-
lunduğuna değinen Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat
Ergün, mevcut potansiyel ile elektrikli araç alanında hızlı yol
alınabileceğine dikkat çekti. Bakan Ergün, “Yerli elektrikli
araç geliştirilmesi ve üretilmesi ile Türkiye bu alanda adını
duyuracak. Aynı zamanda yan sanayi gelişimi ile ekonomi-
mize büyük katkı sağlayacağız. Elektrikli araç için TÜBİTAK,
1007 Programı kapsamında çağrıya çıktı. 18 Şubat’ta başla-
tılan çağrı çok önemli ve çok büyük. Yerli araç için projelere
yüzde 100 destek vereceğiz. Gelecek proje tekliflerine göre
verilecek destek miktarını da belirleyeceğiz. TÜBİTAK des-
teğiyle kritik ve yeni teknolojilere sahip dünya ile rekabet
edebilecek fiyat ve kaliteye sahip araçlar geliştireceğiz. Bu
güç bizde var. Bu alanda gücümüzü kullanarak amacımıza
ulaşacağız” dedi.
1...,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,...52