20
TÜBİTAK
125 Girişimciye 100 Bin Liraya
Kadar
Hibe Verecek
TÜBİTAK’ın bireysel girişimcilere
yönelik ilk kez başlattığı destek
programı kapsamında 125 iş
fikrine 100 bin liraya kadar geri
ödemesiz sermaye desteği
verilecek. Program sonunda ise
iş fikirlerini geniş kapsamlı Ar-Ge
projelerine dönüştüren
girişimciler 550 bin liraya kadar
desteklenecek.
İ
ş fikri olan ancak hayallerini gerçeğe dönüştürebilecek
desteği bulamayan girişimcilere TÜBİTAK önemli bir
fırsat kapısı açtı. Şirketleşmemiş fikirlere ’1512 Bireysel
Girişimcilik Aşamalı Destek Programı’ kapsamında hibe
desteği veriliyor.
TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları
Başkanlığı’nca (TEYDEB) yürütülen destek programının
Haziran 2012’deki ilk başvuru dönemine 745 iş fikri baş-
vurusu geldi. İş fikirlerinin 451’i ikinci aşama başvurusu
yapmaya hak kazandı. İş planı hazırlamaları için eğitim
ve rehber desteği alan girişimcilerden 360’ı iş planlarını
zamanında hazırlayarak ikinci aşamaya başvurdu. Yapı-
lan değerlendirmede 360 iş planından 125’i sermaye şir-
keti kurarak 100 bin liraya kadar geri ödemesiz sermaye
desteği almaya hak kazandı.
Girişimcilerin iş fikirleri TÜBİTAK ile ticarileşiyor
1...,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,...52