32
TÜBİTAK ile JRC Arasında
İşbirliği Anlaşması İmzalandı
TÜBİTAK ile Avrupa Birliği’nin
bilim ve teknoloji araştırma
merkezlerini kapsayan en
önemli yapısı olan Ortak
Araştırma Merkezi (JRC)
arasında işbirliği anlaşması
imzalandı.
İ
mza töreni; TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Yücel Altunbaşak,
Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Ekonomik ve Sosyal
Kalkınma Bölümü Başkan Yardımcısı Virve Vimpari ve JRC
Başkan Yardımcısı Vladimír Šucha’nın katılımıyla 28 Şubat
günü İstanbul’da gerçekleştirildi.
İmza töreni sonrasında düzenlenen bilimsel çalıştaylar-
da, JRC ve TÜBİTAK araştırma enstitülerinden üst düzey tem-
silciler araştırmaları hakkında bilgi verdi ve Türk araştırmacı-
ların yararlanabileceği işbirliği fırsatlarını aktardılar.
TÜBİTAK-JRC arasındaki İşbirliği Anlaşması’nın yenilen-
mesiyle; 2012-2017 yılları arasında da Türk araştırmacılar,
AB Ortak Araştırma Merkezi bünyesindeki araştırma ensti-
tülerinde geçici olarak çalışabilecek ve doktora ve doktora
sonrası araştırmalarını yürütebilecek. JRC-TÜBİTAK Özel Bur-
siyerlik Programı ile TÜBİTAK araştırmacının yaşam giderle-
rini karşılarken, JRC ise enstitülerinden yararlanma imkanı
sağlıyor.
Yenilenen İşbirliği Anlaşmasıyla ayrıca, TÜBİTAK ve JRC
arasında bilimsel projelerde işbirlikleri kurulacak ve teknolo-
ji transferi sağlanacak. Anlaşma, Türkiye Araştırma Alanı’nın
1...,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31 33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,...52