30
TÜBİTAK Marmara Araştırma
Merkezi (MAM) bünyesindeki Gen
Mühendisliği ve Biyoteknoloji
Enstitüsü’nde, bakteri ve virüs gibi
insan ve hayvan sağlığı için
tehlike oluşturan yüksek
mikroorganizmalarla sistemli,
kontrollü ve güvenli olarak
çalışmaların yürütülebileceği
Biyogüvenlik Seviye 3 Laboratuvarı
kuruldu.
Türkiye’nin Hayvan Üniteli
İlk Biyogüvenlik Seviye 3 Laboratuvarı
TÜBİTAK MAM’da Faaliyete Geçti
1...,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29 31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,...52