“Dışa Bağımlılık Kalmayacak”
İnçki, geliştirilen sistemle yurt dışına bağımlılığın kalma-
yacağının altını çizerek, ”Gizli projelerde millî işletim sistemi
kullanılmaması durumunda işletim sisteminin satın alındığı
kuruma ve dolayısı ile de yabancı bir ülkeye proje ile ilgili
bazı verilerin verilerek işletim sisteminin gerekli bilgilere
göre uyarlanması gerekiyordu. Artık millî bir işletim sistemi
kullanarak kritik verilerin dışarıya açılmasının önüne geçil-
mesi ve gömülü platformlarda tam millîleşmeye olanak
sağlanacak. Azaltılmış maliyetler sayesinde de uluslararası
rekabet edebilir sanayi sektörüne destek olması da önemli
bir özelliği. Millî GİS Türkiye’nin bu alanda dışa bağımlılığını
azaltmada önemli bir rol üstlenecektir. Hükümetimizin koy-
muş olduğu her alanda millîleşme hedefleri doğrultusunda
üretilmesi planlanan millî otomobil, millî uçak, millî füze ve
millî uydu gibi alanlarda millîleşmeyi yüzde yüze çıkaracak
sistem olacak diyebiliriz” dedi.
Diğer İşletim Sistemleriyle
Yüzde Yüz Uyum
Koray İnçki, GİS’in ARINC-653 ve POSIX arayüz uyumlu-
luklarının ayrı olarak geliştirilen test ortamları ile test edildi-
ğini ve bu testlerden başarı ile geçtiğini belirterek, “İşletim
sistemi, aynı zamanda farklı işletim sistemleri üzerinde çalı-
şan diğer tek kart bilgisayarları ile haberleşerek bu konuda
da standartlara uygunluğunu ispatladı. Bu arayüzler kullanı-
larak, geliştirilmiş olan diğer işletim sistemleri üzerinde en-
tegrasyonu yapılmış sistemleri millî gerçek zamanlı işletim
sistemine geçiş sürecinde kolaylıklar sağlıyor. Ayrıca sistemi-
miz, farklı mikroişlemci aileleri ve farklı tek kart bilgisayarlar
üzerinden çalışabilmesi için modüler bir yapıda tasarlandı”
dedi.
24
1...,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,...52