Türkiye'nin yüksek çözünürlüklü
yerli keşif uydusu olarak
18 Aralık’ta uzaya fırlatılan
GÖKTÜRK-2, uzaydaki 70 günlük
görevi boyunca dünya etrafında
1000 kez tur attı.
T
ÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma
Enstitüsü (UZAY) ve TUSAŞ iş ortaklığı
tarafından yüksek yerlilik oranıyla üretilen ve
2,5 metre çözünürlüğe sahip GÖKTÜRK-2, 18
Aralık’ta Çin Halk Cumhuriyeti'nin Gansu Eya-
leti'ndeki Jiuquan Uzay Fırlatma Merkezi'nden
uzaya fırlatıldı. Fırlatıldıktan 12 dakika
sonra 686 kilometre yüksekteki yörüngesine
oturan milli uydu, Türkiye’den ilk görüntüyü
Antalya’dan, dünyadan ilk görüntüyü ise Yeni
Zelenda’nın Auckland şehrinden aldı.
Uzaydaki görevi boyunca Ankara’daki yer
istasyonuna başarıyla görüntü aktaran GÖK-
TÜRK-2, 70 gün içerisinde dünya etrafında
1000’inci geçişini tamamladı. Bu sürede yer
istasyonlarından 766 kez uydu ile iletişim ku-
ruldu. Dünyanın dört bir yanından alınan test
görüntüleri uzman ekip tarafından değer-
lendirildi. Uydunun dünya etrafındaki her bir
turu, sağladığı görüntüleme ve haberleşme
imkanları bakımından takip edildi.
Halen
uydunun
Hava
Kuvvetleri
Komutanlığı’na devrine yönelik çalışmalar de-
vam ediyor. Ahlatlıbel’deki yer istasyonundan
kontrol edilen uydu ile ilgili TÜBİTAK UZAY ça-
lışanları Hava Kuvvetleri Komutanlığı persone-
line destek oluyor.
GÖKTÜRK-2, 70 Günde
Dünya Etrafında 1000 Tur Attı
70 Günde 1000 Devrialem
28
1...,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27 29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,...52