Uluslararası BilimOlimpiyatları’nda
Türkiye’yi temsil edecek öğrenci
adaylarına yönelik düzenlenen
TÜBİTAK Kış Okulu Antalya’da yapıldı.
T
ÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı (BİDEB)
tarafından gerçekleştirilen 20. Ulusal Bilim Olimpiyatları
ile 17. Ulusal İlköğretim Matematik Olimpiyatı’nda dereceye
giren 144 öğrenci, 2013 Uluslararası Bilim Olimpiyatları ha-
zırlık kapsamında düzenlenen kış okuluna katıldı.
Olimpiyat hazırlıkları için Antalya’ya giden öğrenciler, 2
hafta boyunca ders ve etütlerin yanı sıra çeşitli sosyal ve bi-
limsel etkinliklere katıldı. Kış okulunda öğrencilere Akdeniz,
Ankara, Atılım, Hacettepe, Gazi, ODTÜ, Bilkent, Ege, Kocaeli,
Koç, Boğaziçi, Yıldız Teknik, Karadeniz Teknik, TOBB ETÜ, Ya-
şar, Mersin, Ahi Evran ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversi-
telerinden konusunda deneyimli öğretim üyeleri tarafından
eğitim verildi.
Kış okulu sonrasında farklı zamanlarda yapılacak sı-
nav ve yetiştirme kurslarının ardından Uluslararası Bilim
Olimpiyatları'nda ülkemizi temsil edecek kesin ekipler oluş-
turulacak.
13 Şehirden 144 Öğrenci Kış Okuluna
Katıldı
TÜBİTAK Kış Okulu’na Ankara, Antalya, Bursa, Denizli,
Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kocaeli, Konya,
Manisa, Samsun ve Şanlıurfa’daki 54 farklı okuldan toplam
144 öğrenci katıldı. Öğrencilerin 18’i bilgisayar, 24’ü biyoloji,
19’u fizik, 25’i kimya ve 58’i de matematik dalında olimpiyat-
lara hazırlanıyor.
Uluslararası
Bilim
Olimpiyatları
Hazırlıkları
Başladı
34
1...,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33 35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,...52