23
Türkiye Bilimsel veTeknolojik Araştırma Kurumu /
Mart 2013
TÜBİTAK, savunma sektöründeki tüm
sistemlerde kullanılan ve dünyada 11
adet bulunan Gerçek Zamanlı İşletim
Sistemi’ni (GİS) tamamen yerli olarak
geliştirdi. Geliştirilen sistemle savunma
sistemlerinde kullanılan kritik
teknolojilerin tamamen özgün olarak
geliştirilmesine imkân sağlanıyor.
S
avunma sanayinde gerçekleştirdiği projelerle Türk Silah-
lı Kuvvetleri’ne millî ürünler kazandıran TÜBİTAK, uydu,
füze, radar ve sonar çalışmalarının ardından yazılım ve işle-
tim sisteminde de yerli devrime imza attı. TÜBİTAK, savunma
sektöründeki tüm sistemlerde kullanılan ve dünyada 11 adet
bulunan Gerçek Zamanlı İşletim Sistemi’ni (GİS) tamamen yerli
olarak geliştirdi. Yerli sistem ile insansız hava araçları, helikop-
ter ve uçak gibi savunma sistemlerinde kullanılan kritik tekno-
lojilerin tamamen özgün olarak geliştirilmesine imkân sağlanı-
yor ve bu sayede tüm yazılımlar millî olarak geliştirildiğinden
dışarıdan müdahale ihtimali tamamen ortadan kalkıyor.
12.’sini Türkiye Yaptı
TÜBİTAK BİLGEM Bilişim Teknolojileri Enstitüsü Müdür Yar-
dımcısı Koray İnçki, dünyada Amerika, İsrail, Güney Kore ve
Kanada gibi az sayıda ülkenin sahip olduğu Gerçek Zamanlı İş-
letim Sistemi’nin (GİS) gayretli çalışmalar sonucunda TÜBİTAK
BİLGEM’e bağlı Bilişim Teknolojileri Enstitüsü’nce tamamen
yerli imkanlarla ve Türk mühendislerince geliştirildiğini söyle-
di. İşletim sisteminin ülke savunma sanayi için çok kritik öne-
me sahip olduğuna dikkat çeken İnçki: “Çünkü bunlar gömülü
sistemler dediğimiz yazılımlar. Bu sistemler millî olmadıkça
sızmalara ve müdahalelere karşı kendinizi tam olarak güven-
de hissetmeniz mümkün değil. Yani füze, insansız hava aracı,
helikopter, uçak yapabilirsiniz. Ancak bu GİS gibi sistemleri
millî yapmazsanız kafanızda her zaman kuşkular olacaktır. Bu
sebeple konunun ne kadar kritik olduğu ortada. TÜBİTAK dün-
yada sadece 11 adet bulunan ‘DO-178B’ Sertifikalandırılabilir
gerçek zamanlı işletim sistemi geliştirmeyi başardı. Bu sistem-
le dünyada 12. ürüne sahip olduk.” şeklinde konuştu.
1...,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,...52