Türkiye Bilimsel veTeknolojik Araştırma Kurumu /
Mart 2013
Avrupa Araştırma Alanı’yla bütünleşmesi ve araştırmacıla-
rımızın AB araştırmasının gideceği yönü önceden haber al-
malarına hatta bu sürece bizzat dahil olmalarına da olanak
sağlanacak.
İşbirliği Anlaşması Neden Önemli?
TÜBİTAK-JRC arasındaki işbirliğinin önemi, JRC bünyesin-
deki araştırma merkezlerinin çalışma alanlarının kritikliğin-
den ve alanlarında önemli referans merkezleri olmalarından
ileri geliyor. JRC bünyesinde; çevre ve iklim değişikliği, ener-
ji, tarım ve gıda güvenliği, sağlık, bilgi toplumu ve güvenlik
alanında farklı AB ülkelerinde faaliyet gösteren 7 araştırma
enstitüsü yer alıyor. Bu merkezlerin araştırma alanlarının
ulusal öncelikli alanlarımızla paralellik göstermesi sebebiyle,
araştırmacılarımızın JRC merkezlerinde tecrübe kazanması
hembireysel gelişimlerine katkısı hemde çalışmalarının ulu-
sal düzeyde yaratacağı katmadeğer sebebiyle çok önemli.
Sayılarla Türkiye-JRC İlişkisi
TÜBİTAK-JRC arasındaki ilk İşbirliği Anlaşması, 5 Tem-
muz 2007 tarihinde Polonya’da imzalandı. Anlaşma, 23 Ekim
2012’de 5 yıl süre ile yenilendi.
JRC Enstitülerinde 45 Türk araştırmacı görev yaptı/yapı-
yor (2011 verilerine göre).
Türkiye ile JRC arasında 9 kurumsal işbirliği geliştirildi, 18
AB Çerçeve Programı projesinde ortaklık kuruldu.
JRC’nin bilimsel toplantılarına 400’e yakınTürk araştırma-
cı katıldı.
TÜBİTAK ile JRC arasında imzalanant ilk işbirliği anlaşması
çerçevesinde, 2007-2012 yıllarında JRC-TÜBİTAK Özel Bursi-
yerlik Programı kapsamında 35 Türk araştırmacı desteklendi.
27 Şubat tarihinde, JRC’de çalışan araştırmacılar TÜBİTAK
Marmara Araştırma Merkezi’ni ziyaret ederek bilimsel çalış-
taylara katıldılar. TÜBİTAK ve JRC arasındaki işbirliği çerçe-
vesinde, “JRC 99. Yönetim Kurulu Toplantısı” 28 Şubat-1 Mart
2013 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek.
33
1...,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32 34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,...52