Türkiye Bilimsel veTeknolojik Araştırma Kurumu /
Mart 2013
21
Girişimcilerin yarısından fazlası
elektik-elektronik ve bilişim
alanından
TÜBİTAK’ın sermaye desteği vereceği iş planlarının
yüzde 34’ünü bilişim teknolojileri alanındaki projeler
oluşturuyor.Yüzde 22’si elektrik-elektronik, yüzde 17’si bi-
yoteknoloji, yüzde 11’i ulaştırma, savunma,enerji,tekstil,
yüzde 10’u makina-imalat, ve yüzde 6’sı da malzeme,
metalurji ve kimya alanında.
Destek almaya hak kazanan iş planlarının yoğunluk-
ta olduğu şehirler sıralamasında ise Ankara 44 projeyle
birinci sırada yer alıyor. Başkenti İstanbul (42), Eskişehir
(8) ve İzmir (5) takip ediyor. 26 proje ise aralarında Iğdır
ve Elazığ’ın da bulunduğu diğer illerdeki girişimcilere ait.
Yüzde 11’ini kadınların oluşturduğu girişimcilerin yarı-
sından fazlası 30 yaşın altında bulunuyor. Desteklene-
cekler arasında trafik izleme sistemi, sentetik tohumların
geliştirilmesi, kablosuz su altı keşif robotu, bomba tespit
sistemi, tren kazalarına karşı erken uyarı sistemi ve DNA
şifrelemesi gibi iş fikirleri yer alıyor.
550 bin lira bütçeli projelere
destek
1512 destek programı kapsamında girişimciler ser-
maye şirketlerini 30 Nisan’a kadar kurarak TÜBİTAK’a
başvuracak. Yapılan sözleşmenin ardından 1 Temmuz’da
iş planında önerilen faaliyetlere başlanacak. TÜBİTAK be-
lirtilen proje bütçesinin ilk ödemesini Temmuz ayında
yapacak. Proje ortasında da ara ödeme yapılacak. TÜBİ-
TAK, girişimciye finansal, idari ve teknik konularda destek
olmaya devam edecek. Ayrıca ikinci aşama süresince her
firmaya bir iş rehberi atanacak. 12 aylık sürenin sonunda
ikinci aşama tamamlanacak.
Bu aşamayı başarıyla tamamlayan firmalar kendi ter-
cihleri doğrultusunda daha kapsamlı bir Ar-Ge projesi
yapmak üzere üçüncü aşamaya 550 bin liraya kadar pro-
jeler sunabilecek. Doğrudan ürün ve hizmet ticarileşme
aşamasına da başvurabilecekler. Üçüncü aşamaya Bilim,
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknogirişim Sermayesi
Desteği Programı’nı tamamlayan firmalardan da başvuru
alınmaya başlandı. Şuana kadar 30 teknogirişim firması
programın üçüncü aşamasına başvuruda bulundu. Bun-
lardan 9 tanesi destek almaya hak kazandı.
1...,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,...52