12
ölçülü ve kademeli sadeleştirme ve seyreltme yapılmasına
özen gösterilmiştir" dedi.
Öğretim programlarının revize edilmesi çalışmaları
kapsamında 35 üniversiteden 86 akademisyen ve 28 öğ-
retmenin katılımıyla 230 toplantı, 24 panel düzenlendiğini
anlatan Avcı, çalışmalar neticesinde güncellenen öğretim
programlarına ilişkin şu bilgileri verdi: “İlköğretim kurumları
İngilizce 2-8’inci sınıflarla fen bilimleri 3-8'inci sınıflar, ortao-
kul matematik 5'ten 8'e kadar, ortaöğretim fizik 9, 10, 11 ve
12'inci sınıflar, ortaöğretim kimya 9, 10, 11 ve 12'inci sınıflar,
ortaöğretim biyoloji 9, 10, 11 ve 12'inci sınıflar, ortaöğretim
matematik 9, 10, 11 ve 12'inci sınıflar. Güncellenen öğretim
programları kademeli olarak uygulamaya konulacak. Gün-
cellenen öğretim programlarının ilk uygulamaları, 2013-
2014 eğitim öğretim yılında başlayacak."
Bakan Avcı, güncellenen tüm öğretim programlarında,
kazanımlar ve içeriklerin sadeleştirildiğini söyledi. Bakan
Avcı, "Kazanımlar bilimsel, teknolojik ve toplumsal gelişme-
ler dikkate alınarak güncellenmiştir. Kazanımlarla günlük
hayat ilişkisi güncellenmiştir. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin
aktif olarak kullanılabileceği konu ve kazanımlar vurgu yapı-
larak, z-Kitap, etkileşimli tahta gibi uygulamalar için zemin
oluşturulmuştur" diye konuştu.
Yenilenen Programlarda Genel Değişiklikler
Dersler ile günlük hayat bağlantısı güçlendirilmiş,
Temel becerilerin geliştirilmesine odaklanma sağlanmış,
Kazanımlar bilimsel ve toplumsal gelişmeler dikkate alınarak güncellenmiş,
Kazanımlar, bilişim teknolojilerinin öğretim uygulamaları ile
bütünleştirilmesini sağlayacak şekilde düzenlenmiş,
Kazanımlar 12 yıllık zorunlu eğitim süresi dikkate alınarak, öğretim kademeleri ve sınıflar
düzeyinde gözden geçirilmiş,
Kazanımlar analitik düşünme becerileri ile 21. yüzyıl becerilerini geliştirecek
şekilde düzenlenmiş,
Kazanımlar bilimsel, teknolojik ve toplumsal gelişmeler dikkate alınarak güncellenmiş,
Kazanımlar ve içerik okuma, algılama ve uygulamayı kolaylaştıracak,
aynı zamanda uygulayıcılara esneklik sağlayacak şekilde sadeleştirilmiş,
Bilgi ve iletişim teknolojilerinin aktif olarak kullanılabileceği konu/kazanımlara
vurguyapılarak z-Kitap, etkileşimli tahta vb. uygulamalar için zemin oluşturulmuştur
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,...52