14
Öğretmenlik, Liderlik ve Girişimcilik
Eğitimleri Protokolü İmzalandı
Milli Eğitim Bakanlığı ile Bilim,
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve
TÜBİTAK arasında mesleki ve
teknik eğitim kurumlarındaki
görevli yönetici ve meslek dersleri
öğretmenlerinin eğitimi için
protokol imzalandı.
Ö
ğretmenlik, Liderlik ve Girişimcilik Eğitimleri İşbirli-
ği Protokolü Milli Eğitim Bakanlığı’nda düzenlenen
törenle imzalandı. Törene Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı,
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, TÜBİTAK
Başkanı Prof. Dr. Yücel Altunbaşak ile Mesleki ve Teknik
Eğitim Genel Müdürü Ömer Açıkgöz ve diğer ilgililer ka-
tıldı.
Törende konuşan Bakan Ergün, imzalanan protokolle
çok önemli bir işbirliğinin başlayacağını söyledi. Mesleki
ve teknik eğitim konusunun, Türkiye'nin en önemli ko-
nularından biri olduğunu vurgulayan Ergün, bu proto-
kolle çalışmalara daha da ivme kazandırmak istedikleri-
ni ifade etti. Bu kapsamda Türkiye Sanayi Sevk ve İdare
Enstitüsü'nün (TÜSSİDE), birtakım seminer programları
düzenleyeceklerini ve müfredat hazırlayarak eğitim
programları uygulayacağını aktardı.
"Meslek Liselerini Yeniden
Güçlendirmek Adına Önemli
Adımlar Attık"
Sanayicilerin birçok yerde nitelikli eleman bulama-
maktan şikayet ettiklerine değinen Ergün, Türkiye gibi
işsizliğin yüzde 9'lar seviyesinde olduğu bir ülkede yaşa-
nan bu durumun eğitim sisteminde önemli bir ihtiyaca
işaret ettiğini söyledi. Ergün, “Meslek liselerini yeniden
güçlendirmek, onlara yeniden eski canlılığını kazandır-
mak adına önemli adımlar attık. Bundan sonraki süreçte
artık mesleki ve teknik eğitim veren okullarımızı nitelik
olarak geliştirmeye daha fazla odaklanmamız gerekiyor”
dedi.
1...,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,...52