MEB ve TÜBİTAK
İşbirliğiyle
EğitimMüfredatı
Milli Eğitim Bakanlığı ile
TÜBİTAK arasında imzalanan
protokol kapsamında
ilköğretim ve ortaöğretimde
bazı derslerin öğretim
programları güncellendi.
10
1,2,3,4,5,6,7,8,9 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,...52