Bakan Yılmaz: ‘‘İftihar ettiğimiz bir
projeyi gerçekleştiriyoruz’’
Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz ise, TÜBİTAK Marma-
ra Araştırma Gemisi’nin inşası ile iftihar edilen bir projenin
gerçekleştirildiğini söyledi. Bakan Yılmaz, “Türkiye'de gemi
inşa sektörü geçmişte çok önemli mesafe aldı. Bu başarıyı
bugünkü proje de ortaya koyuyor. Araştırma gemileri inşa
etmemiz, bu sektörün geldiği noktayı gösteriyor. Savunma
sanayi olsun, araştırma alanında olsun yerli tasarımla, yerli
mühendislikle bu çalışmaların olması son derece önemli.
İnşallah bu gemi ve benzer gemilerimizle daha fazla bilgi
üreteceğiz. Ürettiğimiz bu bilgiyi de milletimizin kalkın-
ması ve refahı için kullanacağız" değerlendirmesini yaptı.
Araştırmageliştirmeyehükümetinbüyükönemverdiğine
dikkati çeken Yılmaz, şunları kaydetti: "Son on yılda ekono-
mimiz üç kat büyürken araştırma geliştirme harcamalarımızı
beş kattan fazla büyüttük. Milli gelirdeki payını binde 53'ler-
den binde 86'lara taşıdık. Bir taraftan da özel sektörün payını
da arttırdık. On yıl önce yatırım programımızda araştırma alt
yapılarına sadece 114 milyon lira para ayrılıyordu. 2013 yılın-
da araştırma harcamalarına 1milyar 900milyon dolar kaynak
ayırdık. Ayırdığımız tahsisat 17 misli. Bunlar popülist politi-
kalar değil. Bunlar gündelik politikalar değil. Bunlar siyase-
ten hemen karşılığını alacağınız harcamalar değil. Ama ülke-
nin geleceğine yatırım. Gelecek nesillere yapılan yatırımlar.
Sonuçlarını orta ve uzun vadede göreceğimiz projelerdir."
TÜBİTAK Marmara Araştırma Gemisi'nin inşasını gerçek-
leştiren ve gemi hakkında bilgi veren Çeksan Gemi İnşa Çelik
Konstrüksiyon Sanayi ve Ticaret AŞ Yönetim Kurulu Başkanı
Başaran Bayrak da, "Tersanelerimizin bu tür gemiler yapa-
bilmeleri için bakanlıklarımızın teşvik ve desteklerine ihti-
yaçları vardır. Türk tersaneciliği araştırma gemisi yapacak
kabiliyettedir. Bundan sonra bu tarz gemilerin yapımında
Türk tersanelerinin tercih edilmesini arzulamaktayız" dedi.
7
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,...52