9
Gemi laboratuvarlarının
görevleri
Gemi araştırma laboratuvarları oşinog-
rafik araştırmalara ve taşınabilir mobil la-
boratuvar uygulamalarına uygun olarak
tasarlandı. Laboratuvarlarda çalışmaların
özelliğine bağlı olarak ölçme, örnekleme ve
analizler yapılacak. Bu çalışmalar laboratu-
varlara donatılacak güncel donanımlı cihaz
ve ekipmanlarla gerçekleştirilecek. Bilgisayar
laboratuvarı araştırma gemisinin koordinas-
yon merkezi olarak işlev görecek. Islak labo-
ratuvar ve bağlantılı biyoloji laboratuvarında
deniz suyu, dip çamuru ve canlı örneklerin
analiz öncesi ön işlemleri yapılacak. Kuru la-
boratuvarda ise, ön işlemleri tamamlanan
deniz suyu örneklerinin yüksek hassasiyetli
analizleri yapılacak. Deniz suyu sıcaklık ve
ışık koşullarını yapay olarak temsil edebilen
ısı kontrollü laboratuvarda da canlı deneyleri
yapılacak. Bu deneyler çalışmanın amacına
bağlı olarak kesikli veya sürekli deneyler ola-
rak gerçekleştirilecek.
Türkiye Bilimsel veTeknolojik Araştırma Kurumu /
Mart 2013
Teknik özellikler
Ana Ölçüler
Tam Boy:
41,2 m
En:
9,55 m
Yükseklik:
4,50 m
Su hattı: 3,15 m
Hızı:
%90 MCR’da 14 knot
Ana Makine:
2 x 1040 kW, 1650 rpm Marin Dizel
Pervane: 2 x 1750 mm Çap, CPP Pervane
Baş İtici: 95 kW
Kıç İtici:
95 kW
Diğer:
DP1 Dinamik Konumlandırma Sistemi
Araştırma Teçhizatı
1 adet 3 Ton kapasiteli A-Frame
2 adet Çok Maksatlı Oşinografik Vinç
1 adet Çok Bimli Derinlik Ölçer
1 adet Tek Bimli Derinlik Ölçer
2 adet Akustik Akıntı Ölçer
1 adet CTD Probu
1 adet Çoklu Su Örnekleyici
Araştırma Laboratuvarları
1 adet Islak Laboratuvar
1 adet Kuru Laboratuvar
1 adet Biyoloji Laboratuvarı
1 adet Isı Kontrollü Laboratuvar
1 adet Bilgisayar Laboratuvarı
1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,...52