23
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu /
Aralık 2012
Foundation, World Entrepreneurship Forum(WEF) ve European Forum for Entrepreneurship Research(EFER) kurum ve
oluşumlarla bağlantılar sağlanması hedeflenmektedir.
TÜSSİDE Girişimcilik Akademisi, 1512 Bireysel Girişimcilik Aşamalı Destek Programı başvurusunu geçen adaylar,
ilköğretim ikinci basamakta ders vermekte olan öğretmenler, öğretim üyeleri ve elemanları ve son olarak ilköğretim
ve lise öğrenimi gören öğrencileri hedeflemektedir. Akademi, söz konusu farklı kitlelere yönelik olarak özgün eğitim
içerikleri ile bir kamp ortamı sağlayacak şekilde tasarlanmaktadır.
Ülkemiz kamu çalışanlarının gerek işlerinin gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip olması,
gerekse örgütsel yaşamın ayrılmaz parçası olan motivasyon, ilişki yönetimi, güç ilişkileri,
liderlik gibi pek çok alanda kendilerini geliştirmelerini destekleyen Kamu Kariyer Akademisi,
kamu yönetim kalitesini yükseltmeyi hedeflemektedir.
Hedef kitlesini her kademedeki kamu çalışanının oluşturduğu program ile kurum amaç ve
hedefleri doğrultusunda arzu edilen yetkinlik ve becerilere sahip çalışan profili belirlenecek,
çalışanlar ve yöneticiler ile yapılacak görüşmeler neticesinde eğitim ihtiyaç analizi çıkarılacak ve ardından eğitimlerin
türü ve içerikleri belirlenecektir.
Kamu Kariyer Akademisi çalışmalarını diğer kamu kurum ve kuruluşlarla görüşmeler doğrultusunda şekillendirmekte,
proje adımlarını sahip olduğu ulusal ağ ile desteklemektedir.
KOBİ Akademi Projesi ile küçük boy işletmelerin yöneticilerine ve sahiplerine kurumsal ve
küresel perspektif kazandırma, modern yönetim teknikleri konusunda bilgilerini arttırma
amaçlanmaktadır. Böylece, yöneticilerin ve sahiplerin yaşadıkları sorunları tespit edebilmesi
ve doğru konuda yardım alabilmesi için bilgi birikimi oluşturması hedeflenmektedir. Bu
ihtiyaçtan hareketle küçük boy işletmelerin ihtiyaçlarına cevap verecek detaylı eğitim
müfredatı oluşturma ve KOBİ’lere ulaşma, KOBİ Akademi’nin ana görevidir.
KOSGEB işbirliğiyle planlanan projede KOBİ’lerin ihtiyaç duydukları alanlarla ilgili eğitim müfredatı oluşturulacak.
Eğitimlerin ardından ihtiyaç duyulan detaylı eğitim müfredatı KOBİ Akademi portalı aracılığıyla verilecek.
Liderlik Akademisi ile Türkiye, Orta Asya ve Balkanlar’da orta ve üst düzey yöneticilerin
yetiştirilmesi ve yetkinliklerinin geliştirilmesi hedefleniyor.
Kamu Kariyer
Akademisi
Liderlik
Akademisi
KOBİ
Akademisi
1...,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,...52