Türkiye’deki
Ar-Ge
Çalışmalarına
175 Milyon Avro
Destek
Avrupa Yatırım Bankası,
TÜBİTAK tarafından
yürütülen Ar-Ge destek
programları için 175
milyon Avro destek
verecek.
26
Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Yatırım Bankası arasında Ar-Ge
destek programlarına katkı amacıyla kredi finans anlaşması
imzalandı. 2012-2013 yıllarını kapsayacak yeni anlaşmayla
üniversiteler, kamu kurumları ve araştırma merkezleri tarafından
yürütülen akademik araştırma projelerini destekleyen Araştırma
Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) ve sanayi ile üniversiteler
arası işbirliğini geliştirerek Türk şirketlerinin küresel rekabet
edebilirliğini arttırmayı ve Türkiye’deki girişimcilik kültürünü
desteklemeyi amaçlayan Teknoloji ve Yenilik Destek Programları
Başkanlığı (TEYDEB) için 175 milyon Avroluk finansman sağlanacak.
Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Yatırım Bankası (AYB) arasında 2007
yılında imzalanan “Bilim ve Araştırma Desteği Finansman
Sözleşmesi” ile Hazine Müsteşarlığı aracılığıyla, TÜBİTAK tarafından
gerçekleştirilen uygun Araştırma, Geliştirme ve Yenilik (AGY)
programlarıyla Türkiye’nin ulusal bütçe katkısı birlikte finanse
ediliyor. Sözleşme kapsamında 2007-2008 yılları için Avrupa Yatırım
Bankası’ndan 400 milyon Avro, 2010-2011 yıllarını kapsayan
dönemde de 450 milyon Avro kredi sağlandı. AYB tarafından
sağlanan krediler ile Türkiye’nin Ar-Ge altyapısının güçlendirilmesi
ve Türkiye’nin Avrupa Araştırma Alanı ile entegrasyonunun
sağlanması hedefleniyor.
1...,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27 29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,...52