18
Kimler
proje yürütücüsü
olamayacak?
ARDEB projeleri için daha fazla yürütücü
seçeneği sunan mevzuat değişikliğine göre,
rektör, rektör yardımcısı, başhekim ve başhekim
yardımcısı, genel müdür ve genel müdür
yardımcısı, TÜBİTAK’ta görevli grup yürütme
komitesi ve danışma kurulu üyeleri, başvuru
sırasında görevlerinin devam etmesi
durumunda proje yürütücüsü olarak
görev alamayacak. Ancak en fazla
2 projede araştırmacı
olabilecekler.
1...,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,...52