Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu /
Aralık 2012
13
TÜBİTAK’ın koordinasyonunda
elektrikli yerli otomobil için
çalışmalar başladı. Otomotiv
sektörünün önde gelen
kuruluşlarını, akademisyenleri ve
STK’ları bir araya getiren TÜBİTAK,
Ar-Ge çalışmalarına vereceği destek
ile rekabet gücü yüksek elektrikli
otomobil üretimine öncü olacak.
Düşük yakıt tüketimi ve çevreci özelliği ile öne çıkan elektrikli araçların gelecek 15 yıl içinde otomotiv
sektöründe söz sahibi olması bekleniyor. Şimdiden en çok satan otomobillerde kendini gösteren
elektrikli araç teknolojileri, dev markaların yoğunlaştığı bir alan haline geldi. Sektörde marka
olacak ülkeler arasına girmeyi hedefleyen Türkiye, elektrikli otomobil üretimi için önemli bir
adım attı. Elektrikli yerli otomobil üretimi için TÜBİTAK tarafından geniş kapsamlı bir çalışma
başlatıldı. “Elektrikli Araçlar Üst Düzey Değerlendirme Toplantısı” TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr.
Yücel Altunbaşak başkanlığında Uzay Enstitüsü’nde gerçekleştirildi. Toplantıya, Bilim,
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yetkililerinin yanı sıra otomotiv sektöründe elektrikli araçlar
konusunda yetkinlik sahibi sanayi kuruluşlarının üst düzey yöneticileri, bu alanda
çalışmaları olan akademisyenler, Ford, TOFAŞ gibi sektördeki şemsiye kuruluşların ve
STK’ların üst düzey yöneticilerinin yer aldığı 60 isim katıldı.
“Elektrikli Araç Geliştirme Platformu” oluşturulması için ilk adımın atılması, rekabet
avantajı elde edecek büyük ölçekli proje destekleri için geri bildirim alınmasının
hedeflendiği toplantıda, ileriye dönük atılması gereken adımlar
hakkında da katılımcıların fikirlerine başvuruldu.
Elektrikli araçların teknolojik altyapısı
için projeler geldi
Otomobil üretiminde gerekli olan teknolojik altyapı için TÜBİTAK tarafından 8 ay önce çalışma
başlatıldı. Elektrikli araç üretimi için alt ana modüller ve teknolojik altyapının hazırlanması amacıyla
TÜBİTAK tarafından 1511 ve 1003 destek programları kapsamında çağrıya çıkıldı. 1511 kapsamında elektrikli
motor, jeneratör ve sürücü sistemleri, güç yönetimi kontrol sistemi, donanım ve algoritmalarının geliştirilmesi,
1003 kapsamında ise elektrik motoru ve batarya teknolojileri, elektrikli araçların dinamiği ve kontrolü ile elektrikli
araçlarda içten yanmalı motor performansı ve emisyon kontolü alanlarında proje başvuruları alındı. Her iki destek
programına başvuran projeler arasından seçilen toplam 44 proje ikinci aşamaya katılmaya hak kazandı. Projeler ikinci
aşamadaki değerlendirmenin ardından TÜBİTAK tarafından desteklenecek.
1...,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,...52