TÜSSİDE, alanında uzman akademisyen, danışman ve kendi araştırmacıları ile sürdürdüğü çalışmalar doğrultusunda
Girişimcilik, Liderlik, KOBİ ve Kamu Kariyer Akademisi’nin temellerini attı. Bu doğrultuda Sabancı Üniversitesi, Özyeğin
Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversiteleri ile protokoller imzalanarak, karşılıklı deneyim
ve bilginin arttırılması hedefleniyor.
Akademiler ile Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun 23. Toplantısında alınan kararlar ışığında girişimcilik kültürünün
yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmak, dünyada sayılı örnekleri bulunan, Türkiye ve komşu ülke yöneticileri için bir
gereklilik haline gelen lider yetiştirme alanında tecrübe kazanmak, kamu kurum ve kuruluşlarında insan kaynağının
daha etkin kullanımı için kurum amaçları doğrultusunda eğitim ihtiyaçlarının tespit edilerek, çalışan gelişimini dikkate
alan eğitim programları oluşturmak ve son olarak KOBİ’lerin yönetsel becerilerinin ve kapasitelerinin arttırılmasına
katkıda bulunmak amaçlanıyor. Akademiler Projesi ile TÜSSİDE, gerek kamuda gerekse özel sektördeki insan kaynağı
potansiyelinin ortaya çıkarılması ve yetkinliklerin geliştirilmesi konusunda bir başvuru merkezi olmayı hedefliyor.
Girişimcilik Akademisi’nin ana amacı, özellikle teknoloji alanında girişimde bulunmak
isteyenlere eğitim, yönlendirme ve tecrübe kazanma konusunda destek sağlamaktır. Bu
kapsamda girişimcilerin ihtiyaç duyduğu temel eğitimin yanı sıra mentör desteği ve
ulusal/uluslararası bağlantılar aracılığıyla desteklenmiş eğitim içeriği tasarlanmıştır.
Girişimcilerin yurtdışında kapasitelerini geliştirmek üzere MIT, Stanford, Kaufman
22
TÜSSİDE, 2000’li yılların başında benimsediği
kurumsal proje yaklaşımı çerçevesinde özellikle kamu
kurum ve kuruluşlarına verdiği stratejik yönetim, süreç
yönetimi gibi yönetim geliştirme eğitim ve danışmanlık
projelerinin yanı sıra hazırlıklarını hızla sürdürdüğü “Akademiler”
sürecini başlattı.
TÜSSİDE’de
Akademiler
Dönemi Başlıyor
Girişimcilik
Akademisi
1...,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,...52