Dünya bor rezervinin yüzde 72’sine sahip olan Türkiye, çıkarılan bor madeninin yüzde 99,5’ini ihraç
ediyor. Bor, dünyada çoğu stratejik 500’e yakın alanda değerlendiriliyor. Türkiye’de de bor sanayinin
gelişmesi, yaygınlaşması ve ülke ekonomisine daha fazla katma değer sağlaması amacıyla TÜBİTAK ve
Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü (BOREN) işbirliği ile önemli bir adım atıldı. Bu kapsamda TÜBİTAK 1003
Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı ile Ar-Ge projelerine destek veriliyor. Yeni bor
ürünlerinin geliştirilmesi ve yaygın kullanım alanlarının araştırılmasını hedefleyen projeler ile pazar
imkanı geniş yeni kullanım alanları oluşturulacak.
BOREN ile çıkılan ortak çağrıya 104 proje başvurdu
Türkiye’nin sahip olduğu bor madeninden daha fazla yararlanılması için TÜBİTAK, Mayıs 2012’de
“Yeni Bor Ürünlerinin, ÜretimTeknolojilerinin Geliştirilmesi Ve Kullanım Alanlarının Yaygınlaştırılması”
başlıklı çağrı programını başlattı. Küçük ölçekli projelere 500 bin, orta ölçekli projelere 1 milyon ve
büyük ölçekli projelere de 2,5 milyon liraya kadar destek verilen çağrı kapsamında 104 proje
başvurusu yapıldı. 41 projenin ikinci aşamaya başvuru hakkı
kazanmasının ardından projelerden 27’si değerlendirmeye
alındı. TÜBİTAK Araştırma ve Destek Programları
Başkanlığı
(ARDEB) tarafından düzenlenen
panellerde, bor için sunulan projeler konunun
uzmanlarınca tek tek değerlendirildi. 1003
Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme
Programı kapsamında 27 projeden 9’u
destek almaya hak kazandı.
17
Milyon TL Destek
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu /
Aralık 2012
9 projeye
4 milyon TL
destek
Bor ürünlerinin geliştirilmesi ve kullanım alanlarının
yaygınlaştırması için hazırlanan 9 projeye toplamda
4 milyon liranın üzerinde destek verilecek. Bor
madeninin değerlendirilmesinde önemli bir dönüm
noktası olacak projeler; otomotiv, sağlık, malzeme ve
enerji alanlarını kapsıyor.
TÜBİTAK, ilerleyen dönemde bor alanında
yeni bir çağrıya daha çıkacak.
1...,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,...52