32
TÜBİTAK BİLGEM
tarafından hazırlanan
‘ web
sitesi 2012 BilişimHizmet Ödülleri
kapsamında ’Eğitim Sitesi’
kategorisinde 3.’lük ödülü aldı.
Kalkınma Bakanlığı’nın desteklediği Ulusal Bilgi Sistemleri Programı çerçevesinde TÜBİTAK BİLGEM SGE tarafından
hazırlanan “
web sitesi, 25 Mayıs 2011’den itibaren hizmet veriyor. Sosyal sorumluluk
projesi kapsamında hazırlanan site, Türkiye’nin herkese açık ve istenildiği zaman erişilebilen bilgi güvenliği bilinçlendirme
eğitim sitesi olarak faaliyetlerine devam eden web sitesi, günlük yaşantıya bilgi güvenliği kavramlarını katarken, dikkat
çekilen konuların uygulanmasına yönelik bilgi sunuyor.
Bilgimikoruyorum.org.tr, Türkiye Bilişim Derneği’nin düzenlediği "29. Ulusal Bilişim Kurultayı”nda ödül aldı. 2012 Bilişim
Hizmet Ödülleri kapsamında “Eğitim Sitesi” kategorisinde alınan 3.’lük ödülü, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat
Ergün tarafından Siber Güvenlik Ensititüsü Müdürü Dr. Hayretdin Bahşi’ye takdim edildi
1...,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33 35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,...52