Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu /
Aralık 2012
İlki TÜBİTAK’ın Ankara’daki Başkanlık Binası’nda
gerçekleştirilen bilgi günlerinin ikincisi İstanbul Ticaret
Üniversitesi Prof. Dr. İsmail Özaslan Konferans Salonunda
yapıldı. Bilgi günlerinde girişimciler, her biri alanında
deneyimli uzman iş rehberleri ve eğitmenler ile programın
yürütücüsü TEYDEB personeliyle yüz yüze görüşme ve
sorularına yanıt alma fırsatı buldu.
Girişimcilere yönelik düzenlenen bilgi günlerinin yanı sıra,
hazırlanan eğitim portalında eğitim videolarını izlemeleri
ve düzenlenen webinarlarda iş rehberlerine soru
yöneltmelerine imkân veriliyor.
TEYDEB,
Girişimcilere Yönelik
Bilgi Günleri Düzenledi
TÜBİTAK TEYDEB tarafından 1512 kodlu
‘Bireysel Girişimcilik Aşamalı Destek
Programı’nın ikinci aşamasına başvuru
hakkı kazananlara yönelik bilgi günleri
düzenledi.
TÜBİTAK ARDEB Elektrik, Elektronik ve
Enformatik Araştırma Destek Grubu
(EEEAG) tarafındanUluslararası Antalya
Üniversitesi’ne yapılan ziyarette 219
sayılı Grup Yürütme Komitesi toplantısı
ile TÜBİTAK destek programlarının
tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.
Tanıtım toplantısında destek programları hakkında detaylı
sunumların yanı
sıra,
araştırmacıların TÜBİTAK
desteklerinden daha fazla faydalanabilmeleri için proje
hazırlarken dikkat etmeleri gereken hususlar konusunda
sunum gerçekleştirildi. TÜBİTAK EEEAG Grup Yürütme
Komitesi Sekreteri Dr. Ersin Elbaşı ve EEEAG Bilimsel
Programlar Uzmanları SerkanÜçer ile İlkay Erden tarafından
yapılan sunumlardan sonra araştırmacıların destek
programları ve diğer konular ile ilgili soruları cevaplandı.
Ayrıca, daha önce TÜBİTAK’tan destek alan Uluslararası
Antalya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Hazer İnaltekin, proje önerisi hazırlama süreci
ile ilgili “Nasıl Başardım?” sunumunu paylaştı.
TÜBİTAK EEEAG, Uluslararası
Antalya Üniversitesi’ni
Ziyaret Etti
1...,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34 36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,...52