Türkiye’nin bilim insanları için cazibe merkezi haline getirilmesi amacıyla önemli destek programları başlatan TÜBİTAK,
‘2236 Uluslararası Deneyimli Araştırmacı Dolaşımı Destek Programı’nı başlattı. TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Daire
Başkanlığı’nın (BİDEB) başlattığı program ile yurt dışındaki seçkin bilim insanı ve araştırmacılar, Türkiye’de ihtiyaç
duyulan açığın kapatılmasına ve bilim üretimine katkıda bulunacak. TÜBİTAK gelecek bilim insanlarının üniversiteler,
kamu veya özel sektör kuruluşlarında istihdamı için destek sağlayacak. Program kapsamında ilk dönemTürkiye’ye 25
bilim insanı getirilecek. İlk kez bu yıl başlatılan programda 25 kişilik pozisyon için 106 seçkin ve deneyimli araştırmacı
başvuru yaptı. Yeterli şartları taşımayanların elenmesinin ardından 66 başvuru değerlendirmeye alındı. Başvuranların
yüzde 44’ü Amerika, yüzde 45’i Avrupa ve yüzde 11’i de Asya kıtasından geldi. Başvuranlar arasında yurt dışında
yaşayan Türk bilim insanları da yer alıyor. Başvurular TÜBİTAK’ın düzenlediği panellerde değerlendiriliyor. İlk defa yurt
dışından Türk ve yabancı 11 uzmanın davet edildiği panellerde, 66 başvuru arasından 2012 çağrı dönemi için destek
verilecek 25 bilim insanı seçilecek.
5 yılda 100 bilim insanı gelecek
Beş yıl sürecek program kapsamında alanında deneyimli ve seçkin 100 bilim insanı ve araştırmacı 24 ay süreyle
Türkiye’de istihdamedilecek. Kabul edilecek deneyimli araştırmacıların 4 yıl, çok deneyimli araştırmacıların da 10 yıldan
20
Beyin göçünü tersine çeviren TÜBİTAK, yurt dışındaki Türk
bilim insanlarının ardından bu kez yabancı bilim
insanlarını Türkiye’ye getiriyor. TÜBİTAK’ın desteğiyle 100
bilim insanı 2 yıl boyunca Türkiye'de istihdam edilecek. İlk
dönem25 kişinin kabul edileceği destek programına seçkin ve
deneyimli 106 bilim insanı ile araştırmacı başvurdu.
Yabancı Bilim
İnsanları Çalışmak
İçin Türkiye’yi
Tercih Ediyor
1...,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,...52