Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu /
Aralık 2012
19
TÜBİTAK Araştırma ve Destek Programları Başkanlığı
(ARDEB), araştırma projelerine ilişkin idari görev
kotalarında önemli değişiklikler yaptı. Buna göre
rektör ve rektör yardımcıları hariç diğer idari görevliler
ARDEB projelerinde yürütücü olabilecek.
Eylül ayında yapılan Bilim Kurulu
toplantısında alınan karar gereğince,
rektör ve rektör yardımcıları hariç diğer
tüm idari
görevlilerin yürütücü
olmalarına imkan tanındı. 1003 ve 1007
programlarını kapsamayan değişiklikle
ilgili ayrıntılılar destek programlarının
bilgi notlarına yansıtıldı.
Projede
görev alma limitleri
Hiç bir idari görevi olmayan tam zamanlı bir
bilim insanı, aynı anda en fazla TÜBİTAK destekli iki
projede yürütücü veya dört projede araştırmacı olarak
görev alabilecek.
Yürütücü olmaya engel idari görevi olmayan diğer idari görevliler
(Dekan, dekan yardımcısı, yüksek okul müdürü, yüksek okul müdür
yardımcısı, meslek yüksek okul müdürü, meslek yüksek okul müdür
yardımcısı, genel sekreter, enstitü müdürü, enstitü müdür yardımcısı,
bölüm başkanı, araştırma enstitüsü müdürü, daire başkanı, merkez
müdürü) ile tam zamanlı olmayan diğer bilim insanları, aynı anda en
fazla, TÜBİTAK destekli bir projede yürütücü veya en fazla iki projede
araştırmacı olarak görev alabilecekler.
Ancak, Türkiye Cumhuriyeti kurum ve kuruluşlarındaki
araştırmacıların, KKTC tarafından sunulan proje
önerilerinde araştırmacı ve danışman olarak yer
almaları durumunda, projede görev alma
limitleri (proje kotası) dışında
tutulacak.
1...,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,...52