TÜBİTAK,
NATO Siber Güvenlik
Tatbikatına katıldı
NATO Siber Güvenlik Tatbikatı, Belçika’nın Mons şehrindeki NATO Karargahı, NATO Stratejik Komutanlıkları
ile üye ülkelerin başkentlerinde eş zamanlı olarak yapıldı. Tatbikat bu yıl ilk kez NATO’nun 2012 Kriz Yönetim
Tatbikatı kapsamına alındı. Tatbikatta Türkiye, Genelkurmay Muhabere ve Siber Savunma Komutanlığı ile
TÜBİTAK BİLGEM Siber Güvenlik Enstitüsü tarafından temsil edildi. Türkiye’deki tatbikat merkezi
Genelkurmay Muhabere ve Siber Savunma Komutanlığı’nda oluşturuldu ve her iki kurumdan toplam 25
uzman görev aldı. Siber Güvenlik Tatbikatı, NATO SHAPE karargâhı ile koordinasyon içinde başarılı bir şekilde
tamamlandı.
Ana konu kritik altyapılara yapılan siber saldırılar
NATO Siber Güvenlik Tatbikatında gerçekleştirilen senaryoların ana konusunu, NATO ve üye ülkelerin kritik
altyapılarına yapılan siber saldırılar oluşturdu. Saldırılar sonucu, Türkiye’deki ilgili kurum ve kuruluşların
koordinasyon ve teknik yeterlilik düzeyleri test edildi. Kurumların siber saldırılara karşı mevcut
durumu tespit edilmeye çalışıldı. Siber saldırılar kapsamında teknik olarak ağ trafik analizi,
zararlı yazılım analizi, dijital adli imaj analizi ve SCADA sistem analizleri gerçekleştirildi.
Tatbikat sonunda hazırlanan rapor NATO’yla paylaşıldı.
NATOSiber Güvenlik Tatbikatı, bu yıl ilk kez NATO’nun ana tatbikatlarından
biri olan 2012 Kriz Yönetimi Tatbikatı kapsamında yapıldı. Türkiye’nin de
katıldığı tatbikatın ana senaryo konusu, NATO ve üye ülkelerin kritik
altyapılarına yapılan siber saldırılar oldu.
1...,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29 31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,...52