14
TÜBİTAK, yurt dışında
yaşayan Türk bilim
insanlarını bir araya
toplayan veri tabanı
oluşturdu. Katalog haline
getirilen veri tabanında 47
ülkeden bin 335 isim yer
alıyor. Düzenli olarak
güncellenecek veri tabanı
sayesinde Türk bilim
insanlarının kendi aralarında
ve Türkiye ile koordinasyon
sağlaması amaçlanıyor.
Yurt dışındaki Türk bilim insanlarıyla yakın ilişkiler kuran
TÜBİTAK, temmuz ayında İstanbul’da düzenlediği kurultay ile
bilimsel çalışmalarını uzun yıllar yurt dışında sürdüren önemli
isimleri bir araya getirdi. Kurultayda yurt dışındaki Türk bilim
insanları arasında işbirliği kurulması, ilişkilerin sürekli hale
getirilmesi ve Türkiye Araştırma Alanı’na katkı amacıyla veri
tabanı
hazırlanması
kararlaştırıldı.
Kurultay sonrası
çalışmalarını hızlandıran TÜBİTAK, 47 ülkeden bin 335 Türk
bilim insanının bilgisine ulaşarak katalog hazırladı. Kataloğun
hazırlanmasında TÜBİTAK, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı,
Uluslararası Araştırma Veri Tabanları gibi birçok farklı kaynak
kullanıldı. Yapılan internet taramalarıyla da güncel bilgiler
derlendi. Düzenli olarak güncellenecek veri tabanı ile yurt
dışındaki mevcut araştırmacı sayısının çok daha fazlasına kısa
sürede ulaşılması hedefleniyor.
En fazla araştırmacı ABD’de
TÜBİTAK tarafından hazırlanan “Yurt Dışındaki Türk
Araştırmacılar” kataloğu ülkeler ve araştırma alanları olmak
üzere iki bölümden oluşuyor. Katalogda yurt dışındaki Türk
bilim insanları ile ilgili çeşitli istatistikler de yer alıyor.
İstatistiklere göre ABD, en çok Türk araştırmacının yaşadığı ülke
TÜBİTAK
Yurt Dışındaki
1...,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,...52