konumunda. ABD’yi Almanya ve Kanada
izliyor. ABD’deki Türk araştırmacı sayısı tüm
Avrupa ülkelerindeki araştırmacı sayısından
daha fazla.
Araştırma alanları göz önüne alındığında ise
en fazla mühendislik ve teknoloji alanında
araştırmacı bulunuyor. Bu alanı doğa
bilimleri ve sosyal bilimler takip ediyor. Bu
araştırmacıların yüzde 76’sı
çeşitli
üniversitelerde görev yaparken, yüzde 12’si
araştırma merkezlerinde, yüzde 10’u ise özel
sektörde çalışıyor.
Veri tabanına kayıtlı araştırmacıların büyük
çoğunluğu doktora veya tıpta uzmanlık
derecesine ve uzun süren araştırma
deneyimine sahip. Kataloğu edinmek isteyen
kurum ve kuruluşlar, Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı’nın izni doğrultusunda
TÜBİTAK’a başvurabilecek.
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu /
Aralık 2012
Türk Bilim İnsanlarını
Aynı Katalogda Topladı
1...,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,...52