TÜBİTAK Bülten - Sayı 218 - Şubat 2020 - page 36

36
Bülten
2020
SUBAT
“ A t ı ş t ı r m a l ı k t a S a ğ l ı k l ı B i r A l t e r n a t i f : K e s t a n e C i p s i ”
“Atıştırmalıkta Sağlıklı Bir Alternatif: Kestane Cipsi”
“Uluslararası Teknoloji Transfer Akademisi
(ITTA)” 4. Ayağı Slovenya’da Yapıldı
KOSGEB-Ar-Ge ve İnovasyon Projesi kapsamında Marma-
ra Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesinde kurulan Kes-
tan Gıda, patates ve mısır cipslerine alternatif olarak daha
sağlıklı, besin değeri yüksek, yağ ve karbonhidrat oranı dü-
şük yeni bir atıştırmalık ürün olan kestane cipsi üretti. Khes
AB ERASMUS+ Tarafından Desteklenen “Uluslararası Tek-
noloji Transfer Akademisi (ITTA)” 4. ayağı Slovenya Ljublja-
na’da gerçekleştirildi. “Ljubljana Teknopark” ziyareti ile baş-
layan etkinlikte, “Kurumsal İş birliğinin Temelleri”, “Sermaye
Fonları”, “Bilgi Paylaşımıyla Girişimcileri Hızlandırma”, “Ku-
rumsal İş birliğinin Temelleri”, “Sermaye Fonları”, “Bilgi Payla-
Chip’s markasıyla üretilen, Türkiye ve dünyada hiç çalışıl-
mamış bir ürün olan kestane cipsi sağlıklı, glutensiz, düşük
kalorili, az yağlı, yüksek lifli, besin değeri yüksek, koruyucu
ve katkı maddeleri içermeyen doğal bir cips olma özelliğini
taşıyor.
şımıyla Girişimcileri Hızlandırma”, “AB Projeleri Yönetimi”, “AB
Projelerinde Finansman Programları”ve“Etkili Sosyal Medya
Yönetimi” konuları işlendi. Marmara Teknokent’in yürütücü
olduğu projeye Polonya, Bulgaristan, Hırvatistan ve Sloven-
ya katılıyor.
1...,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35 37,38,39,40
Powered by FlippingBook