TÜBİTAK Bülten - Sayı 218 - Şubat 2020 - page 33

33
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
TÜBİTAK BİLGEM, İTÜ’lü Öğrencileri Ağırladı
LÖSEV’den Gelen Çocuklar Siber Güvenlik Enstitüsünü Ziyaret Etti
TÜBİTAK BİLGEM, üniversite öğrencileri ile buluşmaya
devam ediyor. İTÜ’de düzenlenen tanıtım etkinliğinin ar-
dından ilgili öğrenciler, teknik gezi kapsamında BİLGEM
yerleşkesinde ağırlandı. Bu kapsamda sırasıyla YTÜ, Sabancı
Üniversitesi, GTÜ, Marmara Üniversitesi ve İTÜ öğrencileri
ile bir araya gelindi.
İnsan Kaynakları Biriminin düzenlediği etkinliklerde Pro-
je Yürütücüleri, üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği ve
Elektronik Mühendisliği öğrencilerini Merkezimizde yürü-
tülen projelerle ilgili bilgilendiriyor, mezuniyetleri öncesi
ve sonrası muhtemel iş birliği imkânlarını konuşma imkânı
buluyor. Sonrasında yerleşkemizde gerçekleştirilen teknik
gezilerde öğrencilere ilgi alanlarına giren laboratuvarlar
gezdiriliyor, daha kapsamlı sunumlar yapılıyor.
Bu eğitim sezonunda gerçekleştirilen etkinliklerde beş
üniversitede 530 öğrenciye, teknik gezilerde ise 102 öğren-
ciye BİLGEM tanıtıldı.
LÖSEV’den gelen çocuklarımız, Siber Güvenlik Enstitümü-
zün (SGE) Ankara’daki binasını ziyaret ettiler. SGE ofislerini
gezen minik kardeşlerimize Enstitünün yaptığı faaliyetler
anlatıldı. Ardından konferans salonunda çocuklarımıza SGE
personeli tarafından, TÜBİTAK BİLGEM ile SGE’yi tanıtan ve
temel bilgi güvenliği prensiplerini içeren yaklaşık 45 dakika-
lık bir sunum gerçekleştirildi. Sunum sonrası arkadaşlarımı-
za TÜBİTAK Yayınları’ndan çeşitli kitaplar hediye edilmesinin
ardından topluca hatıra fotoğrafı çekildi.
Sevgili miniklerimizin gözlerindeki ışığın hiç solmaması
temennileriyle arkadaşlarımız uğurlandı.
1...,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32 34,35,36,37,38,39,40
Powered by FlippingBook