TÜBİTAK Bülten - Sayı 218 - Şubat 2020 - page 39

POPÜLER BİLİM KİTAPLARI
YENİ
Kitaplarımızı
esatis.tubitak.gov.tr
’den ve
Atatürk Bulvarı No: 221 Kavaklıdere Ankara
adresindeki TÜBİTAK kitap
satış büromuzdan veya kitabevlerinden satın alabilirsiniz.
Kitap satış büromuz
hafta içi
08.30-17.15
,
Cumartesi 10.00-17.00
saatleri arası açıktır.
B
u kitapta konunun uzmanı teorik fizik profesörü uzayı yalnızca anlatmıyor,
anlattıkları sorgulanıyor. Sorgulananlar sadece anlattıkları değil.
Bu zamana kadar yazılmış pek çok popüler bilim kitabında
anlatılanlar da bu kitapta sorgulanmakta.
Şimdiye kadar hiçbir popüler bilim kitabında net olarak cevap verilemeyen bir
soruya özellikle ağırlık veriliyor: Göremediğimiz bir başka uzay mı var?
POPÜLER BİLİM KİTAPL RI
YENİ
Kitapl rımızı
esatis.tubitak.gov.tr
’den ve
Atatürk Bulvarı No: 221 Kav klıdere Ankar
adresindeki TÜBİTAK kitap
satış büromuzdan veya kitabevl rinden satın alabilirsiniz.
Kitap satış büromuz
haft içi
08.30-17.15
,
Cumartesi 10. 0-17.00
saatleri arası açıktır.
B
u kitapta konu uzmanı teorik fizik profesörü uzayı alnızca nlatmıyor,
anlattıkları sorgulanıyor. Sorgulan lar sadec anlattıkları değil.
Bu zaman kad r yazılmış pek çok popüler bilim kitabında
anlatılanlar da bu kitapta sorgulanmakta.
Şimdiye kad r hiçbir popüler bilim kitabında net olar k cevap verilemey n bir
soruya özellikle ağırl k veriliyor: Göremediğ miz bir başka uzay mı var?
1...,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38 40
Powered by FlippingBook