TÜBİTAK Bülten - Sayı 218 - Şubat 2020 - page 34

34
Bülten
2020
SUBAT
2 2 4 7 - A U l u s a l L i d e r A r a ş t ı r m a c ı l a r P r o g r a m ı Ç a ğ r ı y a A ç ı l d ı !
TÜBİTAK, bilimin ve teknolojinin her alanında Ülkemiz
açısından stratejik değer taşıyan alanlarda çığır açıcı nite-
likte gelişmeler sağlamaya yönelik hedefler içeren, alanın-
da önemli boşlukları giderebilme ve araştırmacılara yeni bir
bakış açısı kazandırabilme fırsatı sunan, önemli bir keşif ve/
veya buluş yapma potansiyeli olan projeleri gerçekleştire-
cek olan yurt içindeki bilim insanlarına destek vermek ama-
cıyla, 2247-A Ulusal Lider Araştırmacılar Programı adı altın-
da yeni bir çağrıya çıktı.
Ülkemiz sınırları içerisinde ikamet eden yetkin bilim in-
sanlarının nitelikli projelerine katkı sağlamak üzere açılan
bu programa başvurular 02.03.2020 tarihinden itibaren ya-
pılabiliyor. Program hakkında detaylı bilgiye
.
gov.tr/tr/burslar/doktora-sonrasi/arastirma-burs-program-
lari/icerik-2247-a-ulusal-lider-arastirmacilar-programi say-
fasından ulaşılabilecektir.
Başvuru sistemine ulaşmak için
.
gov.tr/giris.htm?language=tr
2247-A Ulusal Lider Araştırmacılar Programı Çağrıya Açıldı!
İran’ın önde gelen Ar-Ge firmalarından oluşan ticari heyet,
Marmara Teknokent’i ziyaret etti. Marmara Teknokent Yöne-
tim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Mehmet Ali Okur’un
da hazır bulunduğu görüşmede tarafların ileriye dönük iş
birlikleri konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. Marma-
ra Teknokent iş geliştirme ve proje izleme birimi, TÜBİTAK
MAM, Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsü tarafın-
dan heyete tanıtım sunumları gerçekleştirildi.
İran Heyeti MARTEK’i Ziyaret Etti
1...,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33 35,36,37,38,39,40
Powered by FlippingBook