TÜBİTAK Bülten - Sayı 215 - Kasım 2019 - page 12

12
Bülten
2019
KASIM
T ü m
T ü r k i
y e ’
d e
B i
l
i
m
K o n u ş u l
a c a k
Başkanımız Prof. Dr. Hasan Mandal, TÜBİTAK Bilim Söyle-
şileri kapsamında, doğduğu şehir olan Eskişehir Odunpa-
zarı’ndaki Atatürk Anadolu Lisesinde öğrencilerle bir araya
gelerek, “Kariyer Planlaması ve Başarı” konulu söyleşi yaptı.
Bilimsel İmkânlarla Dolu Geleceğinizi Şekillendirmek Si-
zin Elinizde!
Söyleşi kapsamında bilgi ve tecrübelerini gençlerle pay-
laşan ve kendi hayatından da örnekler vererek gençlere
tavsiyelerde bulunan Prof. Dr. Hasan Mandal, gençlere çalış-
manın ve hayal kurmanın anahtar kavramlar olduğunu be-
lirtti. Doğduğu, ilk, orta ve lise eğitimini tamamladığı şehir
Eskişehir’de başlayan ve TÜBİTAK Başkanlığına uzanan kari-
yer yolculuğunu anlatan Başkanımız konuşmasında kendi-
sinin de bir TÜBİTAK bursiyeri olduğunu belirterek gençlere
“Bilimsel imkânlarla dolu geleceğinizi şekillendirmek sizin
elinizde” dedi.
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal’ın Gençlere Tav-
siyesi “Hayallerinizin Peşini Bırakmayın”
Söyleşide bilim ve teknoloji farkındalığı yüksek, disiplinle-
ri aşan bireylerin önemine vurgu yapan Başkanımız Prof. Dr.
Hasan Mandal, 2018 ve 2022 yıllarında talep edilen/edile-
cek beceriler arasında aktif öğrenme ve öğrenme stratejileri
üzerine gençlere bilgiler verdi. Yüksek teknolojilerle deği-
şen insan kaynağı ihtiyaçları konusunda da gençlere açıkla-
malar yapan Prof. Dr. Hasan Mandal, geleceği şekillendiren
teknolojik değişimlerden bahsetti. Prof. Dr. Hasan Mandal,
“Geleceği şekillendiren teknolojileri sadece popüler olduk-
ları için değil oluşturacağı etki açısından değerlendirmek
geriyor” dedi.
TÜBİTAK’ın gençlerin hayallerine ulaşması konusunda
destek veren önemli bir Kurum olduğuna dikkat çeken TÜ-
BİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal’ın gençlere tavsiyesi
“Hayallerinizin peşini bırakmayın” oldu.
TÜBİTAK Bilim Söyleşilerinin önemine de değinen Başka-
nımız, Bilim söyleşilerinin bilim insanlarını öğrencilerle bu-
luşturarak toplumda bilim farkındalığını ve popüler bilim
okuryazarlığını artırmayı hedefleyen etkinlikler olduğunu
belirtti. Prof. Dr. Hasan Mandal, “Bu etkinlikler çerçevesin-
Tüm Türkiye’de B
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,...40
Powered by FlippingBook