TÜBİTAK Bülten - Sayı 215 - Kasım 2019 - page 1

T Ü R K İ Y E B İ L İ M S E L V E T E K N O L O J İ K A R A Ş T I R M A K U R U M U
TÜBİTAK’ın ücretsiz yayınıdır.
TÜBITAK
2020 Yılı TÜBİTAK Bilim, Özel,
Hizmet ve Teşvik Ödülleri,
Kutup Çalışmaları Ödülü ile
TÜBİTAK TWAS Teşvik Ödülü
Başvuru Süreci Başladı
TÜBİTAK Çatısı Altında,
Kutup Araştırmaları
Enstitüsü’nün Kurulması
Kararı Alındı
Cumhurbaşkanımız Recep
Tayyip Erdoğan, TÜBİTAK
SAGE Tarafından Geliştirilen
Bozdoğan’ın, Testi Başarı ile
Geçtiğini Açıkladı
Kasım 2019
Sayı: 215
1 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,...40
Powered by FlippingBook