TÜBİTAK Bülten - Sayı 215 - Kasım 2019 - page 11

11
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
Tayland Ulusal Bilim ve Teknoloji Kalkınma Ajansı (Natio-
nal Science and Technology Development Agency-NSTDA)
Başkan Yardımcıları Prof. Prasit Palittapongarnpim ve Dr.
Thitapha Smitinont, beraberlerindeki heyetle Başkanımız
Prof. Dr. Hasan Mandal’ı ziyaret etti. Tayland heyetinin zi-
yareti esnasında gerçekleşen toplantılarda, Türkiye ve Tay-
land arasında geliştirilebilmesi muhtemel sanayi işbirlikleri
değerlendirildi. TÜBİTAK ve NSTDA ortaklığında yürütülen
İkili İşbirliği Programı kapsamında açılan çağrının sonuçları
değerlendirilirken ayrıca programın verimliliğini artırmak
adına atılabilecek adımlar konusunda fikir alışverişinde bu-
lunuldu.
Söz konusu görüşmelerin ardından TÜBİTAK Gebze Kam-
püsünü ziyaret eden Tayland Heyeti, TÜBİTAK Araştırma
Enstitüleri himayesinde yürütülen faaliyetleri ve tesis im-
kânlarını tanıma fırsatı buldu. TÜBİTAK Ulusal Metroloji Ens-
titüsü ve TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi bünyesindeki
enstitüleri ziyaret eden Tayland Heyeti, TÜBİTAK yetkilileri
ile iki kurum arasında kurulabilecek işbirliği mekanizmaları
hakkında görüşmeler gerçekleştirdi.
Tayland Ulusal Bilim ve Teknoloji Kalkınma Ajansı ziyareti
ile ülkemiz ve Tayland arasındaki var olan bilimsel ve tekno-
lojik işbirliklerimizin daha üst seviyeye taşınması için yoğun
çalışmalar gerçekleştirildi.
TÜBİTAK ve Tayland Ulusal Bilim ve Teknoloji
Kalkınma Ajansı Arasındaki İşbirliği Güçleniyor
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,...40
Powered by FlippingBook