TÜBİTAK Bülten - Sayı 215 - Kasım 2019 - page 5

5
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
TÜBİTAK tarafından; bilim insanlarının ve araştırıcıların
yetiştirilmeleri ve geliştirilmelerine katkı sağlamak amacıyla
düzenlenen TÜBİTAK Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödülleri,
Kutup Çalışmaları Ödülü ve TÜBİTAK TWAS Teşvik Ödülü için
2020 yılı başvuruları açılmıştır. Türkiye’nin en prestijli ödülle-
rine başvurular, 24 Ocak 2020 Cuma günü mesai bitiminde
sona erecektir.
Esas ve duyurulardaki koşulları yerine getiren tüm bilim
insanları ödüllere başvurabilecektir. Teşvik, Kutup Çalışma-
ları ve TWAS Teşvik Ödüllerine adaylar kişisel olarak baş-
vurabilir veya aday gösterilebilirler; Bilim, Özel ve Hizmet
Ödüllerine ise kişisel başvuru olanağı bulunmamakta, aday
gösterilmek gerekmektedir. Başvuru dosyaları hazırlanır-
ken,
formlar-ve-esaslar bağlantı adresi üzerinden gerekli bilgi ve
belgelere ulaşılabilir.
2020 Yılı TÜBİTAK Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödülleri, Kutup Çalışmaları
Ödülü ile TÜBİTAK TWAS Teşvik Ödülü Başvuru Süreci Başladı
54.
BİLİM, ÖZEL, HİZMET ve TEŞVİK
ÖDÜLLERİ
2019 Yılı TÜBİTAK
PROF. DR. FUAT SEZGİN BİLİM TARİHİ ÖDÜLÜ
2019
1,2,3,4 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,...40
Powered by FlippingBook