TÜBİTAK Bülten - Sayı 215 - Kasım 2019 - page 13

13
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
de temel bilimler, sosyal bilimler, teknoloji, mühendislik,
sanat ve tasarım konularında farkındalık oluşturmak; hedef
kitlenin bilimsel konuları, kavramları ve süreçleri alanında
uzman bir konuşmacının deneyimlerinden yola çıkarak an-
lamasına imkân sağlamak amaçlanıyor” dedi.
Geleceğimizin Teminatı Öğrencilerimizi Aralık Ayı Sonuna
Kadar 81 İlimizde 955 BilimSöyleşisinde Bilim İnsanlarımız-
la Buluşturacağız
Başkanımız Prof. Dr. Hasan Mandal, TÜBİTAK’ın 2014’ten
beri yürüttüğü ve 400’e yakın etkinlikle 65 binden fazla öğ-
renciye ulaştığı Bilim Söyleşilerini daha da yaygınlaştırmak
için yaptıkları çalışmalardan bahsederek “Geleceğimizin te-
minatı öğrencilerimizi Aralık ayı sonuna kadar 81 ilimizde
955 bilim söyleşisinde bilim insanlarımızla buluşturacağız”
dedi.
2019 yılı için ikinci çağrı döneminde ise hem başvuru sa-
yıları hem de planlanan etkinlik sayıları katlanarak arttığını
belirten Başkanımız, “TÜBİTAK Bilim Söyleşileri için hazırla-
nan portalda, ikinci başvuru döneminde, çeşitli üniversite-
lerden konuşmacı olmak isteyen 748 öğretim üyesi ve et-
kinliklere ev sahipliği yapmak isteyen 81 şehirden toplam
1054 kurum, hazırlanan çevrimiçi başvuru sistemi ile etkin-
lik tercihlerini oluşturdu. Başvurular arasında birbirleri için
uygun olanlar, zaman, yer, hedef kitle ve söyleşi konusu ter-
cihlerine göre kontenjanlar dâhilinde eşleştirildi. Tercihlerin
uyuşmaması nedeniyle eşleştirme yapılamayan konuşmacı
ve kurum temsilcilerine gösterdikleri ilgiden dolayı teşek-
kür ediyoruz.” dedi. 31 Aralık’a kadar sürecek 1044 etkinliğe
Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı gençlik merkezleri, Milli
Eğitim Bakanlığına bağlı okullar, bilim ve sanat merkezleri
ile bilim merkezleri ev sahipliği yapacağını belirten Prof. Dr.
Hasan Mandal, “TÜBİTAK Bilim Söyleşileri için belirli zaman-
larda başvurular alınıyor. Bir sonraki başvuru döneminin
Şubat ayında olması planlanıyor. Konuşmacı olmak isteyen
bilim insanları ve etkinliklere ev sahipliği yapmak isteyen
kurumlar, başvuru ve ayrıntılı bilgi için TÜBİTAK Bilim Söy-
leşileri portalını (bilimsoylesileri.tubitak.gov.tr) ziyaret ede-
bilir” dedi.
lim Konuşulacak
1...,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,...40
Powered by FlippingBook