TÜBİTAK Bülten - Sayı 215 - Kasım 2019 - page 4

4
Bülten
2019
KASIM
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, TÜBİTAK SAGE Tarafından Geliştirilen Bozdoğan’ın, Testi Başarı ile Geçtiğini Açıkladı
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, TÜBİTAK SAGE Tarafından
Geliştirilen Bozdoğan’ın, Testi Başarı ile Geçtiğini Açıkladı
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 2013 yılından
itibaren TÜBİTAK SAGE tarafından Göktuğ Projesi kapsamın-
da yerli ve milli olarak geliştirilen Bozdoğan Görüş İçi Hava-
Hava Füzesinin ilk güdümlü atışının başarıyla gerçekleştiril-
diğini açıkladı.
Kızılötesi arayıcı başlığa sahip Bozdoğan, uçaktan yapıla-
cak atışlı testlerin öncesinde, savaş uçağını temsil eden fır-
latma platformundan ateşlendi. Füze, havada yaklaşık 4 km
irtifada seyreden bir hedefe angaje oldu ve gerçekleştirilen
atış testi yüksek hassasiyetli buluşma ile sonuçlandı.
Ses hızının çok üstünde uçan ve yüksek manevra yetene-
ğine sahip Bozdoğan’ın uçaktan atışlı testlerinin de 2020 yılı
içerisinde icra edilmesi planlanıyor. Proje tamamlandığında,
savaş uçaklarımızda kullandığımız hava-yer mühimmatına
ek olarak hava-hava mühimmatımız da TÜBİTAK SAGE tara-
fından tamamen millileştirilmiş olacak.
Göktuğ Projesi kapsamında geliştirilmekte olan füzele-
rin mevcut sistemlere ve geliştirilecek olan hava savunma
sistemlerine entegrasyonuyla hava savunma sistemlerimizi
milli imkânlarla güçlendirmiş olacağız.
1,2,3 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,...40
Powered by FlippingBook