TÜBİTAK Bülten / Sayı 188 - Ağustos 2017 - page 36

36
Bülten
2017
AGUSTOS
T Ü B İ T A K M A R T E K F i r m a l a r ı n a A r t e k y a d a K a t ı l d ı
TÜBİTAK MARTEK Firmalarına Artekya da Katıldı
2005 yılında İstanbul Teknik Üniversitesinde Ar-Ge çalış-
malarına başlayan, Nasiol markalı nano kaplama ürünleriyle
hemen hemen tüm yüzeye ve sektöre uygun nano teknolo-
jik ürünler sunan Artekya da TÜBİTAK MARTEK firması oldu.
Sanayi Bakanlığı ve TÜBİTAK tarafından desteklenmiş olan
Artekya, Nasiol kişisel giyim koruma ürünleri, ev koruma
ürünleri, otomotiv koruma ürünleri ve endüstriyel koruma
ürünleri ile Arjantin, Meksika, Brezilya, Finlandiya, Güney
Afrika, Fas, Umman, Katar, Filipinler, Güney Kore gibi ülke-
lerde yetkili bayilikler kurdu. Hali hazırda dünya genelinde
nano kaplama üzerine 24 distribütörlüğü bulunan Artekya
tekstil, cam, seramik, boyalı plastik ve metal, metal ve ala-
şım, ahşap ve taş yüzeyler için geliştirdiği yüzeylerde olu-
şabilecek çiziklere karşı koruma, UV ışınlarına karşı koruma,
kolay temizlenme, su iticilik, boya koruma, leke tutmazlık,
derin parlaklık, uzun ömürlülük gibi özellikleri nano kapla-
ma ürünlerine kazandırarak tüm dünyaya orta ve endüstri-
yel boyutlarda ihraç ediyor.
Kaplamaların malzeme olarak silika, kalınlık olarak ise 100
nanometre derecelerinde olduğu Nasiol ürünleri ile benzer
silika ürünleri arasındaki temel farkı malzemenin modifiye
edilmesi ve içeriğindeki aktif bileşenler oluşturuyor.
Ürünlerine ISO 9001, Reach ve TÜV Rheinland 9H sertifika-
larını alan Artekya, nano kaplama ürünlerinin yanı sıra dün-
yada giderek artan ve israf olan tahıl ve türevlerinin verimli
şekilde depolanması ile ilgili çalışmalar başlattı ve bunun
sonucunda silo sektörüne de adım attı. Çelik Silo Sistemleri-
nin üretimine başlayarak ArtSilo markasını bünyesine katan
Artekya, silo sistemlerinin üretiminde de müşteri gereksini-
mini ön planda tutuyor.
1...,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35 37,38,39,40
Powered by FlippingBook