TÜBİTAK Bülten / Sayı 188 - Ağustos 2017 - page 26

26
Bülten
2017
AGUSTOS
B 3 S ’ 1 7 B i l d i r i S o n G ö n d e r i m T a r i h i U z a t ı l d ı
Türkiye’de Bulut Bilişim ve Büyük Veri konularında bilimsel
araştırmalar yapan ve/veya profesyonel çözümler üreten ta-
rafları bir araya getirmek ve ulusal bilgi birikimine katkı sağ-
lamak amacıyla TÜBİTAK BİLGEM BTE tarafından 19-20 Ekim
2017 tarihlerinde Antalya’da düzenlenecek olan “I. Ulusal
Bulut Bilişim ve Büyük Veri Sempozyumu’na (B3S’17)” son
bildiri gönderme tarihi 4 Ağustos 2017 tarihine kadar uza-
tıldı. Katılımcıların, bildirilerini belirtilen tarihe kadar http://
adresi üzerinden iletmeleri gerekiyor.
TÜBİTAK BİLGEM Bilişim Teknolojileri Enstitüsü (BTE), Bu-
lut Bilişim ve Büyük Veri konusundaki çalışmalarını, dünya-
daki gelişmeler ışığında ve ülkemiz ihtiyaçları doğrultusun-
da, T.C. Kalkınma Bakanlığı Yatırım Programı destekli “Bulut
Bilişim ve Büyük Veri Araştırma Laboratuvarı (B3LAB)”proje-
si ile yürütüyor.
B3S’17 Bildiri Son
Gönderim Tarihi Uzatıldı
1...,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,...40
Powered by FlippingBook