TÜBİTAK Bülten / Sayı 188 - Ağustos 2017 - page 28

28
Bülten
2017
AGUSTOS
T Ü B İ T A K M A R T E K ’ t e n A r g e p o r t a l B i l g i G ü n ü
Koordinasyonu TÜBİTAK tarafından yürütülen Kâtip Çe-
lebi-Newton Fonu kapsamında ülkemiz ile İngiltere arasın-
daki bilim, teknoloji ve işbirliği faaliyetlerini güçlendirmeye
yönelik dördüncü çağrı açıldı. Son başvuru tarihi 19 Eylül
2017 çağrı ile, iki ülke bilim insanları arasında ortak projele-
re araştırma desteği ve yurt dışı seyahat desteği sağlanacak.
TÜBİTAK ile British Council işbirliği çerçevesinde sunula-
cak proje önerilerinin iki kuruluş tarafından belirlenen te-
matik alanlar kapsamında olması gerekiyor. Çağrının kapsa-
dığı tematik alanlar:
• Bilgi ve İletişim Teknolojileri
• Enerji Verimliliği Teknolojileri
• Sağlık Teknolojileri
• Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Yeni Yaklaşımlar ve Yöntemler
• Öğretmen Eğitimi ve Öğrenme Sonuçları
• Ekonomik Gelişim, Aile Çalışmaları, Kentsel Çalışmalar ve
Birlikte Yaşam Araştırmaları
• Optik, Fotonik, Lazer, Yarı İletken Teknolojileri
• Çevre Yönetimi ve Politikası
TÜBİTAK Marmara Teknokent (MARTEK) Genel Müdürlüğü
tarafından mevzuat uygulamaları kapsamında, teknokent
firmalarının argeportal uygulamaları ve değişen yönetme-
lik doğrultusunda bilgi eksikliklerini giderebilmek amacıyla
“Argeportal Bilgi Günü” etkinliği düzenlendi.
Türkiye’deki araştırmacıların
.
gov.tr/
adresinde bulunan ve İngilizce dilindeki Ortak Baş-
vuru Formu’nu maksimum 30 sayfa olacak şekilde 19 Eylül
2017 tarihine kadar doldurmaları ve diğer başvuru adımla-
rını tamamlayıp, ıslak imzalı olarak iletilmesi gereken belge-
leri en geç 25 Eylül 2017 tarihine kadar TÜBİTAK’a ulaşacak
şekilde posta ile iletmeleri gerekiyor.
İngiltere’deki proje ortaklarının ise British Council web
sayfasında yer alan başvuru sisteminden proje başvurularını
gerçekleştirmeleri gerekiyor.
Çağrı ile ilgili ayrıntılı bilgiye aşağıdaki adreslerden ulaşı-
labilmektedir.
Türk araştırmacılar için:
destekleri/2551/icerik-2551-british-council-ile-ikili-isbirligi-
programi
İngiliz araştırmacılar için:
-
rent-opportunities/newton-institutional-links-july-2017
Argeportal yazılımını geliştiren Sektörsoft firma yetkili-
si Ünal Sakaer’in, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama
Yönetmeliği ve Argeportal uygulamalarını aktardığı etkinlik
karşılıklı soru-cevap bölümü ile son buldu.
Kâtip Çelebi-Newton Fonu kapsamında “TÜBİTAK-British
Council İkili İşbirliği Programı” Başvurulara açıldı!
TÜBİTAK MARTEK’ten Argeportal Bilgi Günü
1...,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27 29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,...40
Powered by FlippingBook