TÜBİTAK Bülten / Sayı 176 - Ağustos 2016 - page 30

30
Bülten
AGUSTOS
2016
1 5 1 1 P r o j e B a ş v u r u l a r ı n ı n % 2 3 ’ ü B İ T ö n c e l i k l i a l a n ı n d a y e r a l ı y o r
1511 Proje Başvurularının %23’ü
BİT öncelikli alanında yer alıyor
1511 TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliş-
tirme ve Yenilik Destekleme Programı uygulamalarına 2012
yılında başladı. TÜBİTAK bünyesinde, Teknoloji ve Yenilik
Programları Başkanlığı’nda (TEYDEB) yer alan 12 destekten
biri olan program; ulusal öncelikli alanlarda çağrıya çıkarak
Türkiye’de yerleşik katma değer oluşturan özel sektör kuru-
luşlarının, hedef ve ihtiyaç odaklı, izlenebilir sonuçları olan
ArGe ve yenilikçi projelerine hibe destek sağlar.
PROJE
BAŞVURU TARİHLERİ
2016
22
HAZİRAN-
2
EYLÜL
22
HAZİRAN-
23
EYLÜL
1511-BIT-GOMS-2016-1
Seçilmi Alanlarda Akıllı Gömülü Sistemlerin Geli tirilmesi
1511-BIT-GNBT-2016-1
Yeni Nesil İnternet (Mobil İleti im)Teknolojileri – 5G
1511-BIT-BGUV-2016-1
Yerli Güvenlik Yazılımlarının Geli tirilmesi
1511-BIT-MNOE-2015-2
Havacılık ve Uzay Sektörlerine Yönelik MEMS Tabanlı Sistemlerin, Alt Bile enlerin ve Devrelerin Geli tirilmesi
1511-BIT-AKAY-2016-1
Sektörel İ Zekâsı ve İ Akı Araçları
Çağrı Kapanış: 2
EYLÜL 2016
1...,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29 31,32,33,34,35,36,37,38,39,...40
Powered by FlippingBook