TÜBİTAK Bülten / Sayı 176 - Ağustos 2016 - page 38

38
Bülten
AGUSTOS
2016
M A R T E K F i r m a l a r ı n d a n H a b e r l e r
TÜBİTAK MARTEK’de 10. Kahve Günü
MARTEK’den ASA Öncesi Kayseri Ziyareti
Teknokent firmalarını daha iyi tanımak, karşılıklı işbirlikle-
rini oluşturmak, görüş alışverişlerinde bulunmak, sorun ve
talepleri yerinde iletmek, yenilikçi projeler hakkında bilgi al-
mak ve katkı sağlamak için her ay düzenlenen Kahve Günü
etkinliğinin 10.’ su gerçekleştirildi.
TÜBİTAK Marmara Teknokent Genel Müdürü Dr. Orhan
Çömlek, açılış konuşmasında, MARTEK’ de düzenlenen ve
yapılması planlanan faaliyetlerden söz etti. Kayseri’ de dü-
zenlenecek olan Ar-Ge Sanayi Akademisyen (ASA) Buluşma-
sı, II. İnovasyonda Kadın Temalı Girişimcilik Kampı, Belarus
ziyareti ve İzmir Enternasyonal Fuarı hakkında katılımcılara
bilgi verdi.
TÜBİTAK Marmara Teknokent Danışmanı Deniz Yayla ve İş
Geliştirme Birim Personeli Sevda Alansu, 5-6 Eylül 2016 ta-
rihinde Kayseri’de gerçekleştirilecek olan “II. “AR-GE, Sanayi,
Akademi (ASA) Buluşması” öncesinde Kayseri’yi ziyaret et-
tiler. Yayla ve Alansu, başta Kayseri Valisi Süleyman Kamçı
ve Kayseri OSB Başkanı Tahir Nursaçan olmak üzere, birçok
kurumla görüşmeler yaptılar.
Yayla, ‘’Teknoparklar aslında sektörler için var. Tekno-
parklarda ülkeye değer kazandıracak patentlere imza at-
mış önemli firmalar bulunmaktadır. Dolayısıyla Kayseri’li
TÜBİTAK MARTEK’de yeni faaliyete başlayan Uestco Enerji,
Genbil Yazılım, Dokuz Bilişim, Gemtek Bilgisayar, Gesistek
Gelişim, Enau, Akar Paketleme ve Şahıs firmaları projelerin-
den bahsederek firma tanıtımlarını gerçekleştirdi.
yatırımcılarla bu firmaları bir araya getirerek, özellikle Tek-
noparklarda üretilen, geliştirilen, elde edilen katma değeri
yüksek ileri teknoloji ürünleri Kayseri’ye taşımada vesile ol-
mak istiyoruz’’ dedi.
Kayseri, Gaziantep, Denizli gibi Türk sanayisinde önde
olan illere ihtiyaç duydukları Ar-Ge ve Ar-Ge’ye dayalı ürün-
lerin yanı sıra ileri teknoloji geliştirme sürecinde ve rekabete
dayalı teknoloji üretiminde en önemli etkenlerden biri olan
üniversiteler ve üniversitelerde çalışan akademisyenleri bir
araya getirebilmeyi amaçladıklarını ifade eden Yayla, Ar-Ge-
Sanayi Akademi (ASA) Buluşması’na yaklaşık 20 teknopark-
tan 150’ye yakın Ar-Ge firmasının katılacağını kaydetti.
1...,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37 39,40
Powered by FlippingBook