TÜBİTAK Bülten / Sayı 176 - Ağustos 2016 - page 25

25
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
m Şenliği
dular. Venüs kadar parlak Uluslararası Uzay İstasyonu’nun
geçişi de ayrıca katılımcılarla izlendi. Sayıları saatte 30’u bu-
lan göktaşı yağışı ve suni uydu geçişleri de şenliğe görsel
zenginlik kattı.
19 Yıldır Yapılıyor
7’den 77’ye tüm gökbilimmeraklılarına açık olan Gökyüzü
Gözlem Şenliği, 19 yıldır düzenleniyor. Her yıl artan bir ilgiy-
le karşılaşan gökyüzü kampı, ülkemizde bilim-toplum bu-
luşması anlamında önemli bir etkinlik olma özelliğini taşı-
yor. Başlangıçta, TÜBİTAK Bilim ve Teknik Dergisi; daha sonra
Bilim ve Toplum Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen
bu etkinlik, 2010 yılından itibaren TÜBİTAK Ulusal Gözleme-
vi (TUG) tarafından düzenlenmeye başlandı. Amatör olarak
yapılabilecek tek bilim olma özelliğine sahip astronomide-
ki keşiflerin önemli bir kısmı çok çeşitli gözlem aletleriyle
sürekli gökyüzünü tarayan amatör astronomlar tarafından
yapılıyor.
1...,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,...40
Powered by FlippingBook