TÜBİTAK Bülten / Sayı 176 - Ağustos 2016 - page 26

26
Bülten
AGUSTOS
2016
DenizTemiz Derneği/TURMEPA’nın Ocak 2016’da başlattı-
ğı, Çanakkale’de Türk Boğazlar Sistemi’nin önemini anlatan
ve Çanakkale Boğazı içerisindeki biyolojik çeşitliliğin korun-
ması için yetişkinler ve üniversite öğrencileriyle bilinçlendir-
me çalışmalarını kapsayan “Sürdürülebilir Türk Boğazlar Sis-
temi – Çanakkale Boğazı”projesinin ilk eğitimi Çanakkale’de
TÜBİTAK Marmara Araştırma Gemisi’nde düzenleniyor. 10
Ağustos’ta gerçekleşecek iki eğitime 40 öğrenci katılacak.
Çocuklar hem bir araştırma gemisini keşfetmenin heyecanı-
nı yaşayacak hem de Çanakkale Boğazı’nın önemi konusun-
da bilinçlenmiş olacak.
Çanakkale Boğazı’nın özellikle insan kaynaklı tehditlerle
karşı karşıya olduğuna dikkat çekmek ve bu konuda top-
lumda farkındalığı artırmak için geliştirilen proje; Merkez,
Lapseki, Eceabat, Gelibolu, Gökçeada ve Bozcaada ilçelerin-
de 27 ay boyunca devam edecek.
T U R M E P A Ç a n a k k a l e B o ğ a z ı ’ n a D e m i r A t t ı
Çanakkale Boğazı’nın mavi kalması için proje başlatan TURMEPA, ilk eğitimini TÜBİTAK Marmara
Araştırma Gemisi’nde veriyor!
TURMEPA
Çanakkale Boğazı’na demir attı!
TURMEPA’nınMITSUI &CO., Ltd. Çevre Fonu hibesi ve İÇDAŞ A.Ş. desteğiyle hayata geçirdiği Sürdürülebilir
Türk Boğazlar Sistemi – Çanakkale Boğazı Projesi kapsamında ilk eğitim, 10 Ağustos’ta Çanakkale Lima-
nı’na demirleyecek olan TÜBİTAK Marmara Araştırma Gemisi’nde verilecek.
1...,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,...40
Powered by FlippingBook